Sedm divů světa

0

Sedm divů světa je všeobecně známý seznam unikátních starověkých staveb v oblasti Středozemního moře a na Středním východě. Jako sestavitel seznamu je tradičně (a nepřesně) uváděn řecký spisovatel Filón Byzantský žijící pravděpodobně ve 2. nebo 3. století n. l. (tento Filón bývá navíc zaměňován s jiným Filónem Byzantským, matematikem a „konstruktérem“ válečných strojů, který žil ve 2. století př. n. l). Filón napsal krátký spisek O sedmi divech světa, ve kterém sestavil seznam staveb, které považoval za zcela unikátní. Tento seznam se však od toho dnešního poněkud lišil (obsahoval babylonské hradby místo rhódského Kolosu). Navíc se část spisu nedochovala.

Ve starověku vzniklo mnoho seznamů sedmi divů tehdejšího světa (sestavili je kromě již zmíněného Filóna Byzantského např. Pausániás, Hérodotos, Hyginas a spousta dalších). Tyto seznamy se od sebe někdy i značně liší, často obsahovaly např. Babylónskou věž (zikkurat s chrámem boha Marduka), "kyklopské hradby" v Tíryntu nebo v Mykénách, římský Kapitol, athénskou Akropoli, a další..

Současný seznam sedmi divů starověkého světa vznikl patrně až v 18. století:

7. Maják na ostrově Faru

Lighthouse of Alexandria

6. Rhódský kolos

Colossus of Rhodes

5. Mauzoleum v Halikaranssu

Mausoleum of Halicarnassus

4. Artemidin chrám v Efesu

The temple of Artemis

3. Feidiův Zeus v Olympii

The Statue of Zeus at Olympia

2. Visuté zahrady Semiramidiny

The Hanging Gardens of Babylon

1. Egyptské pyramidy

The Great Pyramid of Giza

Jediných dosud dochovaným ze starých sedmi divů světa jsou egyptské pyramidy (a patří i mezi nejstarší). Existence Semiradinych zahrad není doposud plně prokázána a zbývajích pět divů světa bylo zničeno při požáru či zemětřesení.

Symbolicky dne 7. 7. 2007 bylo podle počtu hlasů zaslaných lidmi z celého světa zvoleno Nových sedm divů světa.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře