Jaromír John

0

Pravdě se přiblížíme jen potud, pokud se vzdálíme od života.

Jsou ženy, které můžeme milovati, pouze jsou-li nepřítomny.

Jedna z největších chyb, jichž se v životě dopouštíme, spočívá v tom, že se necháme ovládat teoriemi, zatímco k právům života jsme slepí.

Přítel dříve umdlí ve chvále než nepřítel v urážkách.

Člověk by měl málo mluvit s lidmi a velmi mnoho se sebou samým.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře