Winston Churchill

0

Mladý muž to v životě daleko nedotáhne, jestliže nedostal pár do nosu.

Úspěch nemá konce, neúspěch není osudem: na prvním místě je odvaha.

Nikdy se neodlučujte od američanů.

Jeho největším neštěstím bylo, že se narodil; druhým, že zemřel.
(o komunistickém vůdci v Rusku V.I.Leninovi)

Jenom když víš, odkud přicházíš, máš šanci vědět, kam směřuješ.

Dobré svědomí je často jen následek špatné paměti.

S pocitem úlevy přecházím od neklidného moře příčin a teorií na pevnou půdu faktů a výsledků.

Nepřítel mého nepřítele je můj přítel

Žádný problém se nevyřeší tím, že ho dáme k ledu.

Lidé někdy klopýtnou o pravdu, ale většina z nich se rychle zvedne a spěchá dál, jako by se nic nestalo.

Chcete na světě vyniknout? Musíte pracovat, zatímco ostatní se baví.

Chce-li se někdo stát politikem, musí mít schopnost předpovídat, co se bude dít zítra, příští týden, příští měsíc anebo příští rok… A potom schopnost vysvětlit, proč k tomu nedošlo.

Politika je vzrušující jako válka a stejně nebezpečná. Jenže ve válce vás mohou zabít jen jednou. V politice mnohokrát.

Nevěřím žádné statistice, kterou jsem sám nezfalšoval.
(Tento podvržený výrok Winstona Churchilla rozšířil Joseph Goebbels.)

Pesimista vidí obtíž při každé příležitosti. Optimista vidí příležitost při každé obtíži.

Nesouhlasím s tím, že pes u koryta má na ono koryto konečné právo, jakkoliv dlouho tam ležel. Neuznávám toto právo. Neuznávám například, že byla spáchána velká křivda na amerických Indiánech nebo na australských černoších. Neuznávám, že byla na těchto lidech spáchána křivda faktem, že silnější rasa, vyvinutější rasa, moudřejší rasa, chceme-li to tak říci, přišla a zaujala jejich místo.

Pes k člověku vzhlíží, kočka ho přehlíží a prase ho považuje za rovnocenného partnera.

Psi k nám oddaně vzhlížejí, kočky se na nás dívají svrchu, ale prasata na nás pohlížejí jako na sobě rovné.

Když procházíte peklem, nezastavujte.

Odpovědnost je cena za velikost.

Kardinální tragédií byl úplný rozpad rakousko-uherské monarchie, rozbité na základě Saintgermainské a Trianonské smlouvy. Toto přežívající vtělení Svaté říše římské umožňovalo po staletí společný život, přinášející výhody obchodu i bezpečnosti, celé řadě národů, z nichž ani jediný neměl ve své době sílu ani vitalitu čelit sám o sobě tlaku znovuoživeného Německa a Ruska.

Mé názory jsou v harmonickém procesu vývoje svázaném s událostmi.

Mají-li dva lidé stále shodné názory, je jeden z nich zbytečný.

Nenávidím Indy. Jsou to bestiální lidé s bestiálním náboženstvím.

Žádná hodina života není ztracená, pokud je strávená v sedle.

Nemohu vám slíbit nic než krev, dřinu, slzy a pot.
(Winston Churchill 13. května 1940, tři dny po nástupu do funkce předsedy vlády.)

Když teď všude čtu tolik špatného o kouření, tak uvažují, že přestanu číst.

Kdyby byli komunisté na Sahaře, byl by i písek na příděl.

Komunismus je hnusná duševní a morální choroba.

Psát knihu, to je dobrodružství. Ze začátku k ní přistupujete jako hračce a Kratochvíli. Pak se z ní stane milenka, potom vládkyně, pak tyranka. Poslední fáze je taková, že ve chvíli, když už jste se svým nevolničením téměř smíření, onu obludu zamordujete a předhodíte ji veřejnosti.

Kapitalismu je vlastní jedna vada: nerovnoměrné rozdělení bohatství. Socialismu je vlastní naproti tomu jedna ctnost: rovnoměrné rozdělení bídy.

Nemluvte o chybách, ty budou mluvit samy za sebe.

Británie a Francie měly na vybranou mezi válkou a hanbou. Zvolily hanbu. Budou mít válku.
(Churchill k Chamberlainovi v House of Commons po podpisu Mnichovské dohody, 1938)

Od Štětína na Baltu po Terst na Jadranu se nad Evropou snesla železná opona.
(jaro 1946 - Fulton, ku příležitosti návštěvy USA)

Demokracie začíná oblečením saka a odchodem k volbám a končí vhozením lístku do urny.

V tomto hříšném a žalostném světě se zkoušely a budou zkoušet mnohé způsoby vlády. Nikdo nepředstírá, že demokracie je dokonalá nebo samospasitelná. Říká se dokonce, že demokracie je nejhorší způsob vlády, s výjimkou všech ostatních způsobů, které jsme vyzkoušeli.

Liberální demokracie je ten nejhorší způsob vlády, jaký si umím představit. Až na to, že neexistuje žádný lepší.

Nejsilnějším argumentem proti demokracii je pětiminutový rozhovor s průměrným voličem.

Nejlepší argument proti demokracii je pětiminutový rozhovor s voličem.

Nikdy nenosím hodinky, jelikož nejsem otrokem času.

Má všechny ctnosti, které nesnáším, a žádnou z neřestí, které obdivuji.

Pro nevzdělaného muže je dobré číst knihy citátů.

Alkohol mi víc dal než vzal.

Je nebezpečné zaplétat se s admirály, kteří řeknou, že něco nemohou udělat. Vždycky si najdou počasí, nebo pohonné hmoty nebo něco, s čím mohou argumentovat.

Nesejde mi ani tak na zásadách, které hájím, jako spíš na tom, jak moje slova zapůsobí.

Národ by měl za války prokázat rozhodnost, po porážce odbojnost, po vítězství velkorysost, v míru dobrotu.

Když se dostanete do souboje, musíte nepříteli dát pocítit, že prohrává, a to za pomocí čehokoli, co máte zrovna k dispozici.

Bitvy se vyhrávají řežbou a manévry. Čím větší generál, tím víc se podílí na manévrech, tím méně požaduje krveprolití.

Nepravda je absence terminologické nepřesnosti.

Stroje zachraňují životy.

Žádná válečná operace není vážnější než noční pochod.

Hinduisté jsou smrdutou rasou, které před zaslouženou zkázou chrání výhradně její fertilita.

Nic není zábavnějšího než být neúspěšně střelen.

Pamatujte, že jde o invazi, nikoliv o vytváření opevněného zákopu na pláži.

Jsem připravený k odchodu na onen svět; jiná věc je, jestli je onen svět připravený na můj příchod, čeká ho totiž tvrdá zkouška.

Pro politika je nezbytná schopnost předpovědět, co nastane zítra, za týden, za měsíc, za rok. A potom vysvětlit, proč to nenastalo.

Gándhí je polonahý fakír.

Tvarujeme své budovy a ty budovy potom tvarují nás.

Není lepší investice pro kteroukoli společnost, než dávat mléko do miminek.

Moje početné úspěchy se nasčítaly jedno velké nic.

Navěky musíme nebojácnými hlasy vzývat velké principy svobody a lidských práv, jež jsou společným dědictvím celého anglosaského světa.

Cítím potřebu soustředit se spíše na vojenské cíle, jako jsou sklady paliva a komunikace bezprostředně v sousedství bitevní zóny, než na bezvýznamné akty teroru a zlovolného ničení, jakkoliv působivé.

Podepsal jsem se na spotřebě alkoholu víc, než se spotřeba alkoholu podepsala na mně.

Člověka tvoří duch.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře