Vladimir Iljič Lenin

0

Rovnost podle zákona ještě není rovností v životě.

Bolševik, který napadá drobného rolníka není bolševikem, není ani reformistou a ani pokrokovým socialistou, ale je zločincem.

Jestliže vím, že znám málo, dosáhnu toho, že budu znát více.

Umění patří lidu.

Učit se, učit se, učit se!

Mám rád, když se lidé přou, znamená to, že vědí, co dělají a že mají směr.

Pravda nesmí záviset na tom, komu bude sloužit!

Zvelič pravdu a máš hloupost.

Nevědomost má blíže k pravdě, než předsudek.

Když pracuješ, nestyď se říci lidem, kteří ti překážejí, že ti překážejí.

Marxismus je všemocný, protože je pravdivý!

Noviny, které zůstávají pozadu, jsou mrtvé. Noviny musí kráčet přede všemi. Monotónnost a zaostávání jsou s činností novin neslučitelné.

Chceme-li zničit národ, musíme nejprve zničit jeho morálku a padne nám do klína jako zralé ovoce.

Komunismus - to je moc sovětů plus elektrifikace celé země.

Kapitalista nám ochotně prodá provaz, na němž ho oběsíme.

Užitečni idioti se poperou, aby nám dodali i provaz, na kterém je poté pověsíme.

Jsme antivlastenci.

Svoboda je jedna z forem buržuazního diktátorství.

Všechno souvisí se vším!

Lidé si chtějí vyzkoušet sílu moci, ale co by dělali, když by ji dostali.

Ať se obrátíme kamkoli, na každém kroku se setkáváme s úkoly, které je lidstvo s to okamžitě úplně rozřešit. Brání tomu kapitalismus. Nakupil hromady bohatství – a udělal z lidí otroky tohoto bohatství.

Aby se dosáhlo velkého, je třeba začít s menším.

Ochraňovat naši mladou republiku zavedením a prováděním tvrdých potlačení, odstranit všechny viníky a podezřelé nebo ty, kteří by mohli být podezřelí, dát do koncentračních táborů, vytvořit rudý teror, potrestat smrtí všechny osoby pokládané za vinné a členy jejich rodin dát do koncentračních táborů k tomu účelu zřízených.

Člověka soudíme ne podle toho, co o sobě říká, nebo co si o sobě myslí, ale podle toho, co dělá

I v obyčejné válce se stává, že ohlášené útoky se musí ze strategických důvodů odvolat, a tím spíš se to může přihodit v třídním boji, který je závislý na kolísání středních maloburžoazních vrstev.

Tím, že se soudruh Stalin stal generálním tajemníkem, soustředil ve svých rukou nesmírnou moc, a já si nejsem jist, dokáže-li vždy dost obezřetně tuto moc uplatňovat.

Lidé si chtějí vyzkoušet sílu moci, ale co by dělali, když by ji dostali.

Lidé nemají žádnou potřebu svobody.

Svoboda je jedna z forem buržuazního diktátorství.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře