Vladimír Levi

0

Nemocní mají přesnější odhad než zdraví.

Je známo, že mnohá zvířata nesnášejí upřený lidský pohled, bojí se ho.

Ve spánku se otevírají tajné chodby vedoucí do podvědomí i z něho.

Sny se podobají kousku ohněm zčernalého papíru, stačí se na ně podívat, aby se rozsypaly…

Ve snu není nic nemožného.

Otroci, kteří stavěli egyptským faraónům pyramidy, neměli mozky o nic lepší a o nic horší než třeba soudobí publicisté.

Záminkou pro podvědomí, jsou vždycky nějaké reálné maličkosti…

Jóga – složitý kondenzát medicíny a mastičkářství, náboženství, filozofie a fakírství – exotický květ staré Indie.

Svět fyziky je světem pravděpodobnosti.

Převtělování u herců je, jak skvěle dokázal Stanislavskij, výsledkem autosugesce.

Když vidím chorého s poruchou chůze, mohu to vyjádřit i tak, že je porušena jeho pohybová paměť, ale není zvykem to tak formulovat.

Mezi genialitou a průměrností není absolutně nepřekročitelná propast.

V Anglii se říká intelektuálům „high-brows“ (něco jako „vysokočelí“), a v Americe zase „egg-heads“ („vejcohlaví“).

Celý život se dopouštíme toho, čemu se v umění říká bezděčný plagiát.

Velké čelní laloky chtějí velkou hlavu…

Navzdory rozšířenému názoru muži proklábosí mnohem víc času než ženy.

Skvostná čela většiny géniů svědčí dostatečně výmluvně o tom, k čemu inklinuje příroda.

Dospělá žena má lepší paměť než dospělý muž.

Průměrná rychlost řeči je 125 slov za minutu. Průměrná rychlost slovního myšlení je 400 slov za minutu.

Paměť dosahuje maxima kolem třinácti let, načež postupně slábne.

Biologickým základem myšlení je nadbytek neuronů v našem mozku.

Génius je příbuzný, je soused šíleného, a jenom tenká stěna je dělí…

Lidé fyzicky slabí mají paměť silnější než silní.

Bylo by naivní si myslet, že běžné myšlení těch nejcivilizovanějších národů dosáhlo už jejího vrcholu.

Relativní váhou mozku není člověk v živočišné říši na prvním místě, nýbrž na jednom z čelných míst.

Člověka zmateně myslícího nikdy nenapadne, že by mohl myslet zmateně, ale zato mu vždycky připadá, že myslí zmateně ten druhý.

Abychom mohli tvořit a kritizovat, musíme být především dostatečně svobodní.

Vždycky je možné udělat z učení poutavou hru.

Stimulováním mozku pomocí aparatury pro dálkovou kontrolu bude možné vést lidi k tomu, aby poznávali více nebo mnohem rychleji než obvykle.

Einstein poznamenal – a bohužel právem – že lidí, kterým to myslí jasně a mají dobrý styl, se rodí v každém století jen velmi málo.

Obyčejný encefalogram připomíná korán, v němž na jedno srozumitelné místo připadá deset nesrozumitelných a v němž se musí u každé srozumitelné pasáže hledat sedm významů, z nichž jeden nezná ani sám Mohamed, nýbrž pouze ten, jehož prorokem Mohamed je – sám Alláh.

Paměť je očividně funkcí celého mozku; její elementy jsou rozptýleny po jeho různých složkách.

Indiáni přispěli soudobé psychofarmakologii nemalou hřivnou.

S nedostatečnou přesností běžného myšlení odpradávna spekulují různí sofisté a demagogové. Kdyby však logika definitivně zvítězila, museli bychom se bát o osud umění.

Kaktus se pro potomky Aztéků stal jedním ze symbolů Ježíše Krista.

Snaha o zdokonalení vlastní psychiky existuje, i když zdaleka o to neusilují ještě všichni.

Člověk je protikladem stroje nejenom svou složitostí. Je jeho protikladem i na poli emocí.

Lidská paměť má zatím nevysvětlitelnou vlastnost zaznamenávat jednou provždy všelijaké hlouposti, zatímco ty nejvýznamnější události v ní zanechávají sotva znatelnou stopu a někdy vůbec nic.

Indiáni střežili tajemství teonanakatlu čtyři sta let.

Příroda se nedá zlepšit žádnými prostředky, kromě těch, jež vytvořila sama.

Podle Freuda je podvědomí jakési temné sklepení.

Stroje, to jsou děti lidstva, děti-otroci.

Většina lidí cítí nepřekonatelnou potřebu řídit se „učeními“ a „soustavami“, to jest tím, co jim předkládá těch pár jedinců, kteří se odvážili samostatně myslet.

Každou chvíli se odvracíme od přísné logiky – ne proto, že se jí nemůžeme přidržovat, nýbrž proto, že se jí přidržovat nechceme…

Nejrychleji člověk nezapomíná to, co mu špatného způsobil svět a lidé, nýbrž to, co způsobil sám jiným i sobě.

Nejrozumnějším a bezděčně často používaným způsobem, jak si vybavit to, co z paměti vyvstat nechce, je obrátit pozornost na něco jiného.

Psilocybin je svým složením příbuzný chemickému palivu našich neuronů.

Kdo chce zapomenout, musí zapomenout bezděčně.

Pro vědu je představa o člověku jako stroji užitečná, protože jen ona dává vyhlídky na pochopení materiálních procesů probíhajících v organismu a mozku.

Vsugerovat si něco znamená uvěřit tomu.

V říši snů prožijete 20 % doby věnované spánku, což znamená, že v tomto království strávíte nemalou část svého života.

LSD je psychická jaderná bomba.

Co se opakuje, to se také očekává.

Při výuce autogenního tréninku, prováděné z léčebných důvodů, sugesce vždycky splývá s autosugescí.

Jedno naplněné tušení má, jak známo, pro naše emoce větší význam než sto těch, jež se nenaplněna velmi rychle vytěsňují.

Nikdo neví, zda existují zákony neměnné před tváří nesmírného času…

Rozum a srdce si zřejmě budou muset dlouho vyjasňovat vztahy zkomplikované dějinami.

Přítomnost obsahuje vždy zárodek budoucího.

Osou evoluce je narůstání mohutnosti mozku.

Cévy kterékoli části těla se obvykle mírně roztahují, jakmile na ni obrátíme pozornost.

Lidský mozek kapituluje velmi snadno, a co je hlavní, aniž to sám zpozoroval.

Dveře do mozku jsou malé, ale nemusí se u nich stát ve frontě a nikdo tu nekontroluje papíry.

Psychická trénovanost se nedá měřit ve vteřinách ani v kilogramech.

Silná emoce má blízko ke křečím.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře