Vítězslav Nezval

0

Je lehko být ctnostný, když chybí ti k životu síla.

Pravým básníkem je ten, kdo mění zlo lidství v dobrodiní krásy; kdo mění meč zla lidství v dobrodiní poezie.

Když se dva lidé zpronevěří, neuzdraví je ani lék a víckrát si už neuvěří. Tak milujte se vespolek.

Lhář se nejvíc obelhává sám.

A srdce touží po lásce a láska se do srdcí vkrádá.

Láska je magická moc, jež křísí věci mrtvé, věci, jež se zdály býti mrtvými, věci, jichž jako by už ani nebylo.

Během několika dní jsme se do sebe zamilovali a jaro sehrávalo s námi hru na kouzla.

Tisíce jablek spadlo na nos zeměkoule. A jen Newton dovedl těžit ze své boule.

Láska je jako pantomima. Nikdy si nejsme zcela jisti, co to gesto znamená.

Člověk nakonec vždycky vše ztrácí svou vinou.

Pojď ke mně, já to věděla, že dodnes mohou se dít divy, že jednou potkám anděla a že ten anděl bude živý.

Věřte, všecko, co má začátek, musí se též jednou skončiti!

Nemám rád loučení. Pro tíži okamžiku, kdy se loučíme s člověkem, s krajinou nebo s oblíbenou věcí.

Ach, jsou si bratry, jsou si vlastí, pojď ke mně, ať se potěším.

Ničím se člověk neopíjí tak jako hráčskou neřestí.

Nejsou-li spolu, jsou jen částí. Spolu jsou teprv celkem. Vším.

Dva lidé, když se mají rádi, když milují se, jsou si vším, otcem i matkou, dítětem, jež hladí, pojď ke mně, ať se potěším.

Těšit je víc, než být utěšován. Dávat je víc, než brát. Milovat je víc, než být milován.

Přes všechnu dobrotu, jíž chutná víno, má zdraví chuť nejoslnivější.

Jeho dílo má pro poezii takový význam jak pro život lidstva objevení parního stoje a elektřiny. (o Apollinairovi)

Mohlo by se vám líbit

Komentáře