Thomas Robert Malthus

0

Tvrdím, že síla populace je nepoměrně větší, než je síla země vyprodukovat obživu pro člověka. Populace, není-li kontrolována, roste geometrickou řadou. Obživa roste pouze řadou aritmetickou. Již letmá obeznámenost s čísly ukazuje nesmírnost první síly v porovnání s druhou.

Ekonomie by měla být spíše empirickou než deduktivní vědou.

Příčinou bídy jsou lidské pudy.

Chudoba a bída jsou neodvratným údělem většiny lidí v každé společnosti.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře