Thomas Alva Edison

0

Tajemství úspěchů v životě není dělat co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme.

Mnoho životních zklamání je od lidí, co nezjistili, jak blízko byli úspěchu, kdyby to nevzdali.

Je to tam velmi krásné.
(když se chvíli před smrtí probral z mrákot)

Naše největší slabina je rezignace.

Mým osobní přáním je zakázat používání střídavého proudu, je stejně zbytečný, jako nebezpečný.

Nic, co by stálo za to, jsem neudělal náhodou. Vždy za tím byla poctivá práce.

Na léčení svízelů je práce lepší než whisky.

Budoucí lékař nebude léčit lidské tělo pomocí léků, ale spíše bude léčit a předcházet nemocem pomocí stravy.

Člověk udělá všechno, jen aby nemusel myslet.

Neexistuje úskok, k němuž by se lidé neuchýlili, jen aby se vyhnuli opravdovému tvůrčímu myšlení.

Genialita je 1 % inspirace a 99 % potu.

Bůh pro mne neznamená vůbec nic. Miliardy modliteb nedokázaly odvrátit žádnou z katastrof ani žádnou z válek.

Alkohol je pro lidský mozek tím, čím je písek v ložiscích stroje. Obojí znemožňuje pracovní výkon.

Žárovky budou tak levné, že jen bohatí budou pálit svíčky.

Nejjistější cestou k úspěchu je vždycky další pokus.

Přicházet na udivující objevy je snadné. Velmi obtížné je zdokonalit je do té míry, aby mohly nalézt praktické využití.

Jednoho dne vyskočí z vědcova mozku stroj, nebo síla tak mocná, tak absolutně strašlivá, že každý muž, bojovník, který se postaví mukám a smrti, aby zastavil smrt a muka, bude zděšen, a tak navždy opustí válčení.

Věřím, ať už právem či neprávem, že život je nezničitelný. Přikláním se k názoru, že naše osobnost bude i nadále schopna ovlivňovat hmotu.

Zásluha o vynález mluvicího stroje nepřísluší mně, ale bohu, jenž stvořil ženu. Já jsem vynalezl pouze první mluvicí stroj, který lze zastavit.

Hlavní úlohou těla je nosit mozek.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře