Robin S. Sharma

0

Nehodlám prožívat jeden a tentýž den pořád dokola a nazývat to životem.

Nejsilnější zvířata na Zemi, od goril po slony, jsou taky vegetariány.

V tichu a klidu je síla.

Tajemství života spočívá ve volbě. Osud člověka se odvíjí podle toho, co si sám pro sebe zvolí.

Štěstí je snoubení připravenosti s příležitostí.

Rituály v sobě skrývají ohromnou sílu.

V každém neúspěchu nebo nezdaru je zárodek příležitosti.

Naše myšlení je skvělý sluha, ale hrozný pán.

Ovládání mysli je základem ovládání vlastního života.

Slabá mysl plodí slabé činy.

Obyčejní lidé mají velké televize. Neobyčejní lidé mají velké knihovny.

Jsem mnohem víc, než se jevím, dřímá ve mně veškerá síla a moc světa.

Kniha je nejlepším přítelem moudrých.

Nikdy nepodceňuj sílu jednoduchosti.

Správně dýchat znamená správně žít.

Čas je tvůj nejcennější poklad, pamatuj, že je neobnovitelný.

Jen tehdy, kdy ž otevřeš svoje vlastní srdce, můžeš se dotknout srdcí těch kolem tebe.

Co bych dnes udělal, kdyby dnešek byl mým posledním dnem?

Stručně řečeno je živá strava taková, která vzniká přirozeným působením slunce, vzduchu, půdy a vody.

Pokud vydržíš celý den mlčet, formuješ svoji mysl k tomu, aby poslouchala tvoje příkazy.

Vesmír není chaos. Vše, co se ti kdy přihodilo a ještě přihodí, má svůj smysl.

Není nic vznešeného na tom, být lepší než jiní lidé. Vznešenost je v tom, být lepší, než jsi byl sám včera.

Smích je lékem duše.

V životě nejsou žádné chyby, jen lekce.

Jen tehdy, když se ti podař í doopravdy mít rád sám sebe, můžeš milovat ostatní.

Nikdy nelituj toho, co se stalo v minulosti.

Důležitá je kvalita tvého spánku, nikoliv jeho délka.

Osvícení myslitelé vědí, že jejich myšlení utváří jejich vlastní svět a že kvalita jejich života závisí na bohatství myšlenek.

Den bez smíchu nebo den bez lásky je ve skutečnosti den bez života.

Jak živíš svoje tělo, živíš i svoji mysl.

Hranice tvého vlastního života jsou tam, kde jsi je sám stvořil.

Ať děláš cokoliv, najdi si to, co budeš dělat s láskou, a dělej to.

Jediný limit, který máš, je ten, který si sám vytvoříš.

Slova mají velkou moc. Jsou slovním ztělesněním síly.

Sebepoznání je DNA vlastního osvícení.

Najdou jen ti, kdo hledají.

Slunce je zázračným lékařem, pokud jej ovšem navštěvuješ s mírou.

Každou vteřinou, kterou strávíš přemýš­lením o snech jiných lidí, se okrádáš o svůj vlastní čas.

Čínský znak pro slovo "krize" se vlastně skládá ze dvou znaků: jeden z nich vyjadřuje "nebezpečí" a druhý "příležitost".

Všichni bychom měli poznat stav dokonalosti, který je vlastně naším přirozeným stavem.

Nesoutěž s ostatními, soutěž sám se sebou.

Nikdy nepropadej zlozvyku poměřovat svou hodnotu hodnotami jiných lidí.

Vstávej s východem slunce a začínej svůj den brzy.

Nezáleží na tom, co si o tobě říkají jiní lidé. Důležité je, co si o sobě myslíš ty sám.

Mysl je vlastně jako každý jiný sval — pokud jej nebudeš posilovat, zakrní.

Jakmile je student připraven, učitel se objeví.

Není nic vznešeného na tom, být lepší než jiní lidé. Vznešenost je v tom, být lepší, než jsi byl sám včera.

Nejsme součástí světa, svět je součástí nás.

Dostatek silné vůle a disciplíny je jedním z hlavních znaků lidí se silným charakterem.

Tvůj vnější svět je odrazem stavu tvého vnitřního světa.

Jediný způ­sob k tomu, abys změnil svůj zítřek, je porozumět tomu, cos neudělal dobře dnes.

Určitě má naše vědomí mnohem více možností, než kolik jich umíme využít.

Mysl je jako magnet přitahující k sobě všechno, co si v životě přeješ mít.

Uvědom si jedno u provždy, že tvá

Krása zklidňuje podrážděnou mysl.

Ať už tě v životě potká cokoliv, jen ty sám rozhodneš o tom, jak na to budeš reagovat.

Jeden z našich nejtragičtějších omylů je odkládat žití.

Příliš mnoho lidí trpí hroznou nemocí — vymlouvavostí.

Naše mysl pracuje na principu obrazů.

Vše vždy existuje dvakrát - napřed je to vytvořeno v naší mysli, pak ve skutečnosti.

Jak se můžeš postarat o jiné, pokud se neumíš postarat sám o sebe? Jak můžeš činit dobro, když se dobře necítíš? Nemůžu tě mít rád, pokud nemám rád sám sebe.

Nedostatek pevné vůle je mentální porucha.

To nejušlechtilejší, co můžeš udělat, je věnovat sám sebe jiným.

Myšlenky jsou zrovna takovou součástí materiálního světa jako jezero, ve kterém plaveš, nebo ulice, po které chodíš.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře