Citáty: Paul Brunton

0

Cílem meditace je přibližovat se stále blíže a těsněji ke středu vlastního bytí.

Četba a cestování mohou velice přispět k ušlechtilému způsobu života, ale meditace a úvaha mohou prohloubit samotného člověka.

Čistě intelektuální přístup k Nadjá nemůže nikdy nahradit psychologické zažití. To je a musí být nejvyšší.

Existují různé formy meditačních cvičení a různé aspekty meditace sa- motné, ale žádný z nich není jádrem této záležitosti.

Je zbytečné a pošetilé snažit se meditaci vyhýbat. Člověk se musí naučit jejím lekcím.

Meditace je nepostradatelná pro dosažení, avšak nepostačuje k tomu, aby dosažení zajistila.

Meditace je ve skutečnosti mysl přemýšlející o Duši, tak jako činnost je mysl přemýšlející o světě.

Meditace není ve skutečnosti přesné slovo pro dnešní používání. Pro většinu lidí například znamená přemýšlení o nějakém námětu, ale pro jiné skupiny má naprosto opačný význam - nepřemýšlení.

Meditovat se může naučit jak člověk ortodoxní, tak neortodoxní, ateista stejně jaké teista, racionalista stejně jako mystik.

Nejdříve je mysl pevně ovládána, dokud se její neustálé změny nezklidní, potom je možné přesunout její totožnost na Nadjá.

Někteří lidé se polekají již jen návrhu podívat se hluboko do mysli a od- vracejí se s citovým odmítnutím.

Otevřete dveře a vpusťte Světlo dovnitř. Tak jednoduché to je - a tak těžké.

Pokud je mysl necvičena a její myšlenky se bezuzdně pohybují, potud člověk nepozná mír a vyrovnanost.

Pokud myšlenky zůstávají nezvládnuty, brání nám tato osobní zkušenost poznat pravdu.

Pravda je, že to, co se lidé snaží nalézt v mnoha knihách, na ně čeká v nich samých, aby bylo nalezeno pravidelným cvičením umění meditace.

Pro práci na přetváření charakteru a rozšiřování vědomí je cvičení medi- tace nepostradatelné.

Prvním krokem je zachytit myšlenky a držet je silou vůle. Druhým kro- kem je přenést pozornost do nitra, pryč od fyzické zkušenosti pěti smyslů.

Skutečná meditace není formální, nýbrž spontánní, není určována inte- lektem, nýbrž inspirována srdcem.

Ten, kdo chce nalézt svou Duši, musí proniknout hluboko do své mysli.

Umění meditovat je nakonec záležitostí dosahovat v sobě stále větších hloubek, až nakonec člověk pronikne pod ego a vstoupí do čistého bytí.

Úspěšná meditace je pro člověka vrcholným okamžikem.

V raných dobách křesťanství bylo místo dávané meditaci absolutně důležité a přednostní.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře