Omar Chajjám

0

Po chvilce štěstí zbyde zas jen bol.

Kdo růže, víno zná, ví, jak je ctít; jen lakomci snad mohou bez nich být.

Když nedaří se ti vše, jak bys chtěl, hleď užít chvíle, již máš za úděl.

Hleď dneška užíti a zítřka nech; na zítřek myslet lze jen v starostech.

Světskou lásku nelze vážně brát; když oheň hasne, přestane plát i hřát.

Tvé oko jest číš, v níž duši vína zříš.

Vždyť dnes už každý, kdo je moudrý, ví, že celý svět je jako jeden dech.

Než žil bych bez tebe, chci umřít spíš.

Jen smrtí věčnosti lze dojíti.

Pro svůj žal vždy pohár v ruce mám.

Můj hrob bude na místě, kde na mne budou stromy sypati květy dvakrát do roka.

Když střízliv jsem, mne přejde veselost; když opiji se, nejsem vážným dost.

Kdož celý týden dovedete pít, i v pátek hleďte v ruce pohár mít.

Pokora jest Bohu marná daň.

Všem mužům nápoj lásky přísluší.

Můj příchod sem se bez mé vůle stal a bez mé vůle musím jíti dál.

Pohár vína všechno usmíří.

Ty sám jsi pero, kniha, peklo, ráj.

Kdo svádí hřích na věčné určení, jest v očích moudrých hlupák hotový.

Kdo nehřešil, ten nezná odpustků.

Co nejlepšího máš, to snaž se dát.

Když pobuda dá druhu vlídnou dlaň, od druhých sklidí pěstí na záda.

Shledáme, že z prachu vzešli jsme a jdeme v prach.

Kdo ve své nitro moudrost zasévá, dne nezmaří a v dobru prodlévá.

Když z vody stvořil mne a z hlíny jen, chtěl Stvořitel, bych byl tu spokojen.

Jak dlouho nad světem se rmoutit chceš a slzy prolévat i krev svou též?

Kdo nepiješ, si z pití netrop smích.

Můj duch i tělo vínem živí se a skrytý taj mi vínem jeví se.

Neplýtvej dechem v hněvu; nejsi jist, že k životu ti zbude jiný dech.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře