Lobsang Rampa

0

Člověku nepřináleží ovlivňovat život druhého.

Braň se žárlivosti a závisti.

Kam vkročí lidé ze Západu, tam přijde i válka!

Snášej utrpení a zármutek trpělivě a s pokorou.

Tibet byl teokratickou zemí.

Číslo sto osm je v Tibetu považováno za posvátné.

Tibeťané nikdy nejezdí klusem.

Ve spánku se člověk vrací do odlišné úrovně existence.

Žádná smrt neexistuje.

V okamžiku smrti je v hlavě plamen životní síly uhašen.

Umírání je pouze akt narození do jiné úrovně existence.

Umírání je pouhé opouštění naší staré a prázdné schránky a znovuzrození do lepšího světa.

Smrt je zrození.

Všichni, kteří se narodí, musejí zemřít.

Sny, které se člověku zdají, jsou zážitky prožité v duchovní úrovni spánku.

Hlava je z hlediska relaxace zřejmě tou nejdůležitější částí těla.

Dopátrat se minulých životů je možné.

Pracujte vedle někoho, povídejte si s ním, poznejte ho a přestane vám být nepřítelem.

Jediným skutečným nepřítelem je člověk, kterého neznáme.

Čím větší moc, tím menší svoboda.

Projevuj vděčnost a oplácej laskavost.

Velkorysého člověka zdar nikdy nemine, zatímco lakomec nenajde žádného utěšitele.

V Tibetu se malí chlapci z vyšších kruhů učí jezdit na koni téměř ještě dřív, než začnou chodit.

Hata jóga nás učí ovládat čistě fyzické tělo neboli „nástroj”, jak ho nazýváme.

Kundalíní jóga dodává člověku psychickou sílu, jasnovidnost a podobné schopnosti.

Laja jóga učí být pánem své mysli a spadá sem mimo jiné i schopnost natrvalo si zapamatovat, co člověk jednou četl nebo slyšel.

Samády jóga vede k nejvyššímu osvícení a umožňuje člověku nahlédnout do smyslu a řádu věcí přesahujících pozemský život.

Všechno je jen elektřina a magnetismus; Všechno je jen iluze. Skutečnost je v duchovní rovině.

Tento svět je světem klamu. Život je pouhý sen.

Život na Zemi je jen iluze, zkouška, škola.

Stejně tak jako tón hudby dokáže rozbít sklo, kombinace tónů je schopna vyvinout metafyzickou sílu.

Veškerá historie člověkaje vepsána do dlaně ruky.

Hmota je forma zhuštěné energie.

Myšlení, jak my v Tibetu dobře víme, jsou vlny energie.

Člověk, neboli jeho duch, je věčný.

Bohové, ďáblové i lidé, všichni se chovají stejně.

Čtení a psaní jsou brány ke všem ostatním kvalitám.

V duchovním světě neexistuje čas - „čas” je čistě fyzikální pojem, a tak máme případy, kdy se nám zdá, že dlouhé a spletité sny se odehrají ve zlomku vteřiny.

Bůh je skutečnost.

Jdi osobním příkladem a čiň druhým jen dobro a ne zlo. To je podstata Buddhova učení.

Praktická zkušenost je totiž mnohem lepším učitelem než steré vyprávění!

Mnozí lámové dokáží sedět nazí ve sněhu a pouhou myšlenkou sníh v okruhu okolo sebe rozpustit.

Campa je hlavní potrava Tibeťanů.

V ruchu obchodního života není kdy na věci duchovní.

Velký prorok může na zem přijít v podobě chuďasa —jak jinak lze lépe posoudit lásku člověka k člověku!

Jinde existují mnohem vyšší formy života, které nesvrhují atomové bomby.

Mnoho lidí svou mysl a proudění myšlenek nikdy v životě nezastaví a podobají se těm, kteří se pokoušejí kráčet ve dne v noci.

Milosrdenství může člověku prokázat jen člověk, i když to dělá velmi zřídka.

K zastavení krvácení z ran jsme používali bylinu Piper angustifolium (Pepřovník úzkolistý), která zvyšuje srážlivost krve.

Svrchovaná Bytost, totiž skutečně existuje. Co na tom záleží, jak ho nazýváme?

My v Tibetu jsme nikdy neuznávali názor, že člověk je tou nejvyšší a nejvznešenější formou vývoje.

Silný člověk si může dovolit být mírný, zatímco slabý a nejistý se naparuje a chvástá.

Důležité jsou pouze úmysly a skutky každého z nás.

Kdybych se byl mohl vyhnout předpovědím, pak pouhá skutečnost, že jsem se jim vyhnul, by prokázala, že byly chybné!

Vždycky se nevyplácí volit si cestu pohodlnou a snadnou.

Čím vyšší hodnost, tím více je člověk služebníkem.

Součástí naší víry je, že pravděpodobné budoucí události lze předpovědět.

Tělo je jen dočasným oděvem, do kterého se duch oblékne, jsou to tedy šaty zvolené podle úkolu, který byl člověku na zemi určen.

Z příliš mnoha věcí si lidé v minulosti tropili posměch, aby se později ukázalo, že jsou pravdivé a proveditelné. Telefon, rozhlas, televize, létání a mnoho dalších.

Tibetská zvířata nejsou mazlíčci svých pánů ani otroci, nýbrž bytosti s užitečným cílem sloužit, bytosti, které mají svá práva stejně tak jako lidé.

Jestli věříte, že to dokážu, tak to skutečně dokážu.

Rádža jóga člověka připravuje k nadsmyslovému vnímání a moudrosti.

Na vnějším vzhledu nezáleží. Na duši uvnitř, ano.

Buď za všech okolností velkorysý.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře