Klement Gottwald

0

Američtí imperialističtí gangsteři, kteří převzali a rozšířili Hitlerovy šílené světovládné plány, začínají býti dnes ve světě podobně nenáviděni jako jejich nacističtí předchůdci.

V generálním štábu válečných štváčů museli na mapě příprav nové války škrtnout předsunutou posici označenou heslem „Slánský“.

Kdo nejde s námi, jde proti nám.

Jedním z nejslabších článků plánu bylo stavebnictví, kde až do února 1948 vládli soukromí kapitalisté, kteří plnění plánu sabotovali.

Mluví o „svobodě“ a usilují o návrat kapitalistů a velkostatkářů a tím o návrat „svobody“ vykořisťování.

My se od ruských bolševiků do Moskvy chodíme učit, jak vám zakroutit krk. Ruští bolševici jsou v tom mistry.

Náš statečný lid svým historickým únorovým vítězstvím odvalil těžký balvan ze své cesty k lepšímu, socialistickému zítřku.

Jednota našeho lidu, jednota dělnické třídy, jednota dělníků, rolníků, živnostníků a inteligence to byla, která našemu národu dala dostatek sil, aby v zárodku, během několika málo dnů zmařil úklady a spiknutí reakce.

Ještě nikdy při vstupu do nového roku jsme nestáli před tak nadějnými výhledy do budoucna jako nyní.

Špionáž, sabotáž, vraždy a posléze válka – to jsou jejich prostředky i cíle, ve kterých se doznávali zbankrotovaní pohlaváři bývalých politických stran stejně jako příslušníci vysoké církevní hierarchie.

V únorových dnech vystoupil náš pracující lid měst i venkova ve svorné jednotě, aby ubránil své revoluční vymoženosti.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře