John C. Maxwell

0

Změna je nevyhnutelná. Růst je volitelný.

Když vás kopnou zezadu, znamená to, že jste vpředu.

Úspěch je hra založená na vztazích.

Dobré otázky informují, velké otázky transformují.

Dobré otázky informují, velké otázky transformují.

Většina lidí svůj život pouze přijímá, ale nevede jej.

Trvalou hodnotu vůdce vyčtete z toho, co po něm zůstane.

Leadership není o titulech, pozicích nebo vývojových grafech. Je to o tom, že jeden život ovlivňuje druhý.

Leadeři jsou jako orli - nepohybují se v hejnech. Proto není snadné je nalézt.

Podstatou dobrého leadershipu je oběť.

Budoucnost patří zvídavým.

Čím více otázek pokládám, tím více si uvědomuji jejich hodnotu.

Největší hrozbou pro zítřejší úspěch je úspěch dnešní.

Ve všem, co děláte, se skrývá volba. Pamatujte, že volby, které děláte, ve výsledku utvářejí vás.

Dveře k jedné příležitosti se často otevřou díky příležitosti jiné.

Nejdůležitější osobou, jež vás musím ve vašem rozhodnutí o přechodu utvrdit, jste vy sami.

Zatímco osobní vyzrálost znamená schopnost vidět dále než jen na sebe, vůdčí vyzrálost znamená myslet na ostatní dříve než na sebe.

V krizi leží příležitost ke znovuzrození.

Povinnosti lídra je být vždycky tím prvním, kdo se snaží vztah napravit.

Kladení otázek a požádání o pomoc jsou dva nejrychlejší způsoby, jak se s ostatními propojit.

Mnozí lidé selhávají, neboť své kroky nepřizpůsobí obdobím života.

Nejdůležitějšími investicemi, které kdy v životě provedeme, jsou investice do nás samotných.

Někoho, kdo růst nechce, nepřimějete, aby si osobní růst osvojil.

Vztahy jsou jako sklo. Někdy je lepší nechat je rozbité než se poranit, když je chcete dát dohromady.

Ostatní vidíme jasněji než sami sebe.

Dokud v sebe nezačnete věřit, těžko na sebe budete moci vsadit.

Vaším hlavním cílem v roli lídra by měla být natolik tvrdá a strategická práce, abyste sklidili přebytek plodů, jež můžete rozdat a sdílet s ostatními.

Zadržování informací je odepřením důvěry.

Zapálený leader inspiruje téměř každého.

Když se lídři naučí správným hodnotám a žijí v souladu s nimi, zvyšují svou cenu a pozvedávají hodnotu druhých.

Chcete-li druhé potěšit, překročte hranice jejich očekávání.

Ne každý čeká, že se dostane až na samý vrchol, ale všichni by měli mít šanci alespoň se o to pokusit.

Život je příliš krátký na to, abychom denně pracovali s lidmi, které nemáme rádi.

Lidé kolem vás mohl být buď motorem, nebo brzdou.

Lidé se vždy naučí víc ze svých neúspěchu než ze svých úspěchů.

Nejdůležitější kvalitou dobře zakořeněného člověka je pokora.

To, že váš nadřízený nemá vizi, vám nemůže zabránit, abyste v životě nepostupovali dál.

Když si lidé myslí, že vedou, ale nikdo za nimi nejde, jsou vlastně pouze na odchodu.

Správně vést znamená sloužit druhým.

Změňte to, co je nutné, ne to, co je snadné.

Pouze věřit ve věc nestačí. Musíte také věřit v lidi, kteří změny realizují.

Sen je něco, co opravdu chcete udělat, zatímco poslání je něco, co udělat musíte.

Věřím, že úspěch je výsledkem poznání smyslu života, maximálního naplnění potenciálu a zasetí semen, z jejichž úrody se nasytí druzí.

Chcete-li na tomto světě něco dokázat, musíte mít schopnost ovlivňovat lidi.

Vůdčí rozhodnutí by měla padat vždy na té nejnižší možné úrovni.

Když se stanete lídrem, musíte se zaměřovat více na své povinnosti než na svá práva.

Moudří lidé vidí v potížích příležitosti a učí se z nich.

Pokud si lidé nedokážou představit lepší budoucnost, musíte jim jí ukázat sami.

Pokud je vaše smýšlení nastaveno tak, že víc dávate, než berete, nutí vás to myslet na druhé více než na sebe.

Každý úspěch a každé selhání vás o malý krůček přiblíží ke konečnému poznání sebe sama.

Oběť je nekončícícím procesem, nikoli jednorázovou splátkou.

Budoucnost není místo, kde se něčeho dosahuje. Tím místem je přítomnost.

I ti, kteří pocházejí z nejtěžších poměrů, zažily něco pozitivního, z čeho mohou čerpat.

Vaším úkolem je brousit své dovednosti a snažit se dělat takovou práci, kde své přednosti využijete, dokud nedojdete k činnosti, jež vás přiměje říci: “pro toto jsem se narodil.”

Růst je významným rozdílem mezi těmi, kteří mají úspěch dlouhodobě, a těmi, kteří úspěch nemají.

Pokud vše proběhne bez vnějších vlivů, budou lidé obchodovat s lidmi, které mají rádi. Pokud ne, budou dělat totéž.

Podnikaví lídři většinou nemají problém nacházet příležitosti. Dělá jim potíže zaměřit se na ty nejlepší.

Světlo vás samo od sebe neosvítí a pravda se do vaší mysli nevkrade bez pozvání. Je to na vás. Jste na tahu.

Bůh stvořil pouze jednu vaši verzi, a tak buďte sami sebou a dělejte to, pro co jste byli stvoření.

Je těžké zůstat pozitivní, když jsou lidé kolem vás negativní.

Pokora neznamená být slabý. Znamená pouze nemyslet si o sobě příliš mnoho.

Pouze egoističtí lídři se domnívají, že musejí vést v každé situaci.

Důvěru si budujete, když se shodují vaše slova a činy.

Lidé se nezajímají o to, kolik toho víte, dokud se nedozvědí, jak moc vám na nich záleží.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře