Jane Austenová

0

Děvčata nic na světě tak netěší - tedy kromě vdavek - jako se tu a tam nešťastně zamilovat.

Sedět ve stínu při krásném dni a dívat se na tu zeleň kolem je nejdokonalejší osvěžení.

Soucit je nesnesitelný.

Pýcha je velmi častá nectnost.

Přátelství je jistě nejlepším balzámem pro bolest po zklamané lásce.

Mysli na minulost jen tehdy, když ti vzpomínka na ni přinese radost.

Marnivost je skutečně zlá vlastnost.

Manželství je vždycky sázka do loterie.

Manželství je vždycky sázka do loterie.

Hrdost se týká spíše toho, co si sami o sobě myslíme, domýšlivost toho, co si přejeme, aby si o nás mysleli druzí.

Je rozdíl mezi domýšlivostí a hrdostí, ačkoliv se obě slova často užívají synonymně. Hrdý člověk nemusí být nutně domýšlivý.

Hněv bývá špatný rádce.

Myšlenky do řetězů nikdo neukoval.

Je rozdíl mezi pýchou a hrdostí, ač se obě tato slova užívají často promiskuitně.

Na světě ani nemůže být tolik úmyslných nástrah, jak si někteří lidé představují.

I kdybych dokázala každého okouzlit, není to ještě dost pádný důvod se vdát.

Pouze muž ví, jak málo mužům záleží na nových šatech ženy.

Ženy připisují někdy dvornosti větší význam, než ve skutečnosti má.

Nehodí se, aby matka pěti dospělých dcer dbala na vlastní krásu.

Výsady, s nimiž se člověk narodí, přijímá jako samozřejmé.

Lidská povaha je nestálá.

Nechci, aby lidé byli velmi příjemní, protože se tak nemusím obtěžovat s tím, abych je měla hodně ráda.

Tak to na světě chodí. Kdo nenaříká, toho nikdo nepolituje.

Všeobecně panuje skálopevné přesvědčení, že svobodný muž, který má slušné jmění, se neobejde bez ženušky.

Každý je společnosti něčím povinován.

Určitě není na světě tolik mužů s velkým jměním jako hezkých žen, které by si je zasloužily.

Ženy připisují někdy dvornosti větší význam, než ve skutečnosti má.

Neotřesitelná předpojatost je povahový kaz.

Světem panuje skálopevné přesvědčení, že svobodný muž, který má slušné jmění, se neobejde bez ženušky.

Naše nedostatky jsou to, co nás dělá dokonalými pro jiné.

Svět je tak moudrý, že má důležitější starosti než podporovat malicherné roznášky.

Není skutečně příjemnější rozptýlení nad čtení. Všechno ostatní znudí člověka dřív než kniha.

Výměny názorů se příliš podobají hádkám.

Člověk nesmí vždycky hned předpokládat, že mu druhý ublíží úmyslně.

Vyhovět a nevědět proč, není lichotivé ani pro jednoho, ani pro druhého.

Dobrá pověst je stejně křehká jako vzácná.

Muž činu oceňuje vždy svou rychlost a málokdy zauvažuje nad nedostatky svého počínání.

Všechny triky, k nimž se slečny občas uchylují, aby na sebe upozornily, jsou bezpochyby ubohé.

V zlosti si málokdo počíná moudře.

Vztah přece neurčuje čas ani příležitost, ten záleží jen na povaze.

Každé citové hnutí se má podřídit vládě rozumu.

U dam uhání fantazie mílovými kroky, v mži- ku dospěje od obdivu k lásce, od lásky ke svatbě.

Takové marnivé, pošetilé, líné holky neznají žádné zábrany.

Pokud se ženě stane ten malér, že něco umí, měla by vynaložit všechen svůj důmysl, aby to na sobě nedala znát.

Vždycky se po svatbě ukáže tolik růzností, že jim to vrchovatě postačí k trápení.

Velké nebo malé vzdálenosti jsou relativní a závisí na mnoha okolnostech.

Nikdo nedosáhne vzdělání bez pravidelného a dlouhodobého vyučování.

Každý vztah roste i z vděčnosti a polichocené ješitnosti.

Vskutku pádným argumentem ve prospěch manželství je skutečnost, že neprovdané ženy jsou strašlivě náchylné k chudobě.

Každý park má něco do sebe a vždycky je nač se dívat.

Hrdý člověk nemusí být ještě pyšný. Hrdost se týká spíš toho, co si sami o sobě myslíme, pýcha toho, co si přejeme, aby si o nás mysleli druzí.

Za proslulost se někdy musí zaplatit příliš vysoká cena.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře