Giambattista Vico

0

Jednotné myšlenky pocházející z neznámých národů musí mít společný základ pravdy.

Pravda vděčí své existenci mysli, která v ní věří.

Nejzazším cílem Boží prozřetelnosti je uchování lidstva.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře