George Berkeley

0

Neexistuje žádná jiná substance než duch, čili to, co vnímá.

Pravda je výkřik všech, ale hra nemnohých.

Být znamená být vnímán.

Jediné co vnímáme jsou naše vnímání.

Málokdo myslí; přesto všichni mají názory.

...měli bychom.

Pokud strom spadne v lese a nikdo to neslyší, udělá to hluk?

Pravděpodobnost je velkým vodítkem života.

Nejjednodušší věci na světě, s nimiž jsme nejvíce obeznámeni a jež dokonale známe, jeví se kupodivu nesnadné a nepochopitelné, uvažujeme-li o nich abstraktně.

Boží existence je mnohem zřetelnější než existence lidská.

Doufat, že zmnohonásobením nebo zdokonalením svých analytických schopností budeme s to poznat ducha jako trojúhelník, je tak absurdní, jako kdybychom doufali, že uvidíme zvuk.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře