Fridrich II. Veliký

0

Sotva jedna čtvrtina lidí dokáže v životě alespoň polovinu toho, co by mohla vykonat.

Velitelé armád jsou politováníhodnější, než by si člověk myslel. Celý svět je odsuzuje, aniž by je vyslechl, noviny je zesměšňují, a přesto z těch tisíců, kteří je zatracují, není jediný, který by mohl velet i té nejmenší jednotce.

Chlapi, to chcete žít věčně?

Muž, jenž si chce udržet všechno, skončí tak, že nebude nic. Vaším hlavním cílem musí být nepřátelská armáda.

Kdyby začali moji vojáci myslet, nezůstal by z nich v armádě jediný.

Je nezpochybnitelnou pravdou, že je lepší nepřítele předejít, než jím být zaskočen.

Važte si všech těch drobností; nejsou bez slávy. Jsou prvním krokem, jenž ke slávě vede.

Starý metafyzický výmysl plný samých zázraků, rozporů a absurdit, zplozený vzrušenými představami Orientálců a pak šířený do naší Evropy, kde si ho přisvojili fanatici, přičemž někteří pleticháři předstírali, že je přesvědčilo, a někteří blbečci mu opravdu uvěřili.

Se svými poddanými jsem uzavřel oboustranně výhodnou smlouvu. Oni si mohou říkat, co chtějí, a já mohu dělat, co se mi zlíbí.

Úspěch celého mého plánu je založen na odhodlaném jednání důstojníka, který mu bude velet.

Stát vždycky potřebuje trochu čerstvé krve, mám pro bastardy pochopení.

Vše, co se na zemi nachází, chci mít ve své říši.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře