Émile Zola

0

Se dvěma láskami v srdci, k ženě a ke krásnu, není k zoufalství pražádný důvod.

Ví se vůbec v umění, kdo je blázen?

Štěstí není možné v nevědomosti. Jen jistota činí život klidným.

Řekne se pravda! Ale kolik zločinů bylo spácháno jejím jménem!

Největší odvahu dokáže mladým lidem dávat jen láska.

Nevědomost, blud a nízká pověra činí člověka celkem bezmocným.

První láska je los, který nevyhrává, ale celý život si pamatuješ jeho číslo.

Největší odvahu dokáže mladým lidem dávat jen láska.

Co je láska? Prostinká pohádka mnohokrát vyprávěná.

V umělci jsou dva lidé - básník a dělník. Básníkem se člověk rodí, dělníkem se teprve stává.

Není malířství pro Tebe rozmar, který sis vzal do hlavy, když ses jednoho krásného dne otravoval?

Bohatí muži bez zásad jsou pro moderní společnost mnohem nebezpečnější než chudé ženy bez počestnosti.

Lidé mají tvořit lidi tím, že s nimi jednají jako s lidmi.

Duch skrývající se za tělesnou schránkou, a ne tělesná dokonalost, vyzdvihuje ženu nad její ostatní družky.

V každé ženě je zárodek dobré manželky - jaký pán, takový krám.

Dar vidět je ještě vzácnější než dar tvořit. Vidět však není vše, je nutno vystihnout.

Jací jsou to padouši, ti počestní lidé.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře