Základní MYSQL příkazy

0

vynulování autoincrementu:
ALTER TABLE jmeno_tabulky AUTO_INCREMENT = 1;

vložení záznamu:
INSERT INTO jmeno_tabulky (column_1, column_2, column_3)
VALUES ('Data_1', 'Data_2', 'Data_3')

uprava záznamů:
UPDATE table_name SET jmeno_sloupce = hodnota (případně WHERE id = ?);
vložení chráněného znaku a sloučení dvou hodnot:
UPDATE table SET jmeno_sloupce = CONCAT(hodnota1,"-",hodnota2) WHERE id = ?;

smazání záznamu:
DELETE FROM table_name WHERE `id` = '1';

výběr záznamu z databáze:
SELECT * FROM nazev_tabulky WHERE `id` = '1';

Duplicitní záznamy:
SELECT ABC FROM jmeno_tabulky group by ABC having count(*) >= 2;

vytvoření tabulky MYSQL:
CREATE TABLE nazev_tabulky (id int auto_increment primary key, jmeno varchar(15));

Hromadné přejmenování:

UPDATE DIV_tableNAME 
SET row = CONCAT(polozka1, "-", polozka2) 
WHERE obr = 'nobr' ;

Přejmenování duplicitních záznamů:

UPDATE Group 
SET Names = CONCAT(Names,' Copy 1');
WHERE ID IN
(
SELECT MAX(ID) 
FROM group 
GROUP BY names 
HAVING count(*) > 1
);

Mohlo by se vám líbit

Komentáře