Test pro školy - Č.P.

0

Česká pojištovna ve spolupráci se školami připravila "náborový" test, kdy po vyplnění a podepsání souhlasíte se shromážděním a zpracováním osobních dat společností ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s. Nebudu rozebírat jestli je to etické či neetické, či dokonce protiprávní, to ať rozhodne úřad pro ochranu osobních údajů.

Doporučuji vyplnit, škrtnout premisu o předání osobních dat a pro jistotu doplnit větu: "Nesouhlasím, aby škola předávala osobní údaje třetím stranám!" (Pouze v případě, že vám to opravdu vadí.)

Zde je test, který je součástí této reklamní parodie od ČP. (S výsledky přiloženými ke konci)


 1. Vaše šestileté dítě mluví o tom, že by chtělo vyzkoušet vyskočit z okna a letět jako jeho oblíbený filmový hrdina. Jak mu v tom zabráníte?
  1. Zakážete mu sledování televize a sci-fi filmů.
  2. Opatříte okna a dveře, ke kterým má dítě přístup, bezpečnostní zámky či západkami a vysvětlíte mu, že se jedná ouze o filmový trik.
  3. Vysvětlíte mu, že se jedná pouze o filmový trik.
 2. Při cestě autem musí používat autosedačku každé dítě:
  1. Do 36 kg a 150 cm výšky.
  2. Věku 12 let a 150 cm výšky.
  3. Do 25 kg a 140 cm výšky.
 3. Bezpečnostní pásy v autě používám:
  1. Jen při jízdě mimo obec.
  2. Vždy.
  3. Jen na dálnici.
 4. Cyklisté jezdící bez ochranné přilby tvoří:
  1. Až 80% všech vážně zraněných při nehodách cyklistů.
  2. Až 40% všech vážně zraněných při nehodách cyklistů.
  3. Až 20% všech vážně zraněných při nehodách cyklistů.
 5. Náhradní láhev, do které přeliji zbytek ředidla, uzavřu a:
  1. Opatřím štítkem s nápisem Ředidlo a uschovám na bezpečné místo mimo dosah dětí.
  2. Opatřím štítkem s nápisem Ředidlo a postavím na viditelné místo, abych ji měl/a po ruce, až ji budu potřebovat.
  3. Nikdy nepřelévám zbytky jedovatých a nebezpečných látek do náhradních sklenic, PET lahví apod.
 6. Je držení tzv. malého množství drog pro osobní potřebu u nás legální?
  1. Není, je to trestný čin.
  2. Je, ale jen pokud množství jednotlivých drog nepřekračuje množství tzv. malé, které je uvedeno ve vládním nařízení.
  3. Není, ale pokud množství jednotlivých drog nepřekračuje množství tzv. malé, které je uvedeno ve vládním nařízení, tak se jedná "jen" o přestupek, avšak s možností pokuty až 15 tisíc Kč.
 7. Elektrický výboj z vedení vysokého napětí, z troleje vlaků nebo transformátorů může člověka zasáhnout:
  1. jen když se ho dotkne
  2. bez dotyku až do vzdálenosti 0,5m
  3. bez dotyku až do vzdálenosti 2m
 8. Jak nejlépe zabráníte riziku utonutí Vašeho dítěte?
  1. Poučím je o nebezpečí utonutí, a pokud se mu nemohu věnovat, svěřím dozor jiným dospělým nebo staršímu sourozenci.
  2. Dovolím mu pohybovat se ve vodě jen tam, kde dosáhnu na dno.
  3. Naučím dítě plavat, poučím je o nebezpečí utonutí a mám neustálý přehled o jeho pohybu ve vodě a kolem vody.
 9. Průměrná doba léčení komplikované zlomeniny ruky je:
  1. 182 dní
  2. 35 dní
  3. 90 dní
 10. Ročně se podle statistiky lékařem ošetřených úrazů dětí ve věku 0-19 let v ČR stane:
  1. 525 000 úrazů dětí
  2. 338 000 úrazů dětí
  3. 65 000 úrazů dětí

Správné odpovědi: 1c, 2a, 3b, 4a, 5c, 6b, 7c, 8c, 9a, 10a. (poznámka: odpověď na první otázku může být teoreticky i "b".)

Mohlo by se vám líbit

Komentáře