Bohové Slovanů

0
Slovanská mytologie

Slovanská mytologie není tak rozšířena jako jiné, ale to neznamená, že není tak moc propracovaná, ale spíš není ucelená. Písemné pozůstatky jsou strohé a roztříštěné. Seznam postav slovanské mytologie.

Slovanští bohové

Bělbog (Bělboh) - slovanský bůh, opak černoboha.

Černoboh - bůh podsvětí, zla a temnoty.

Černohlav - často zaměňován s Černobohem

Dažbog - sluneční bůh

Devana - bohyně ztotožňovaná s římskou Dianou.

Dodola - ženský protipól Peruna, někdy též Perperuna.

Dzidzileyla - bohyně z polských kronik, často spojována s manželstvím a hojností.

German - bůh deště a plodnosti. Kultovní postava jihoslovanské mytologie.

Hladolet - vizualizace Saturnu.

Chasoň - převzatý bůh z Antiky, Apollón (Řečtí bohové).

Chors - alanské sluneční božstvo, které je pravděpodobne ztotožněno s Dažbogem.

Jarilo - východoslovanký folklór.

Jarovít - bůh uctívaný Pomořany.

Jessa - polský nejvyšší bůh.

Klimba - božstvo zmiňované v Kronice české z roku 1630.

Kostroma - bohyně smrti u východoslovanů, podobnost s Moranou.

Kračun - personifikace zimního slunovratu.

Krasatina - slovanská bohyně.

Krasopaní - planeta Venuše.

Kresnik - bůh slunce a ohně.

Krosina - bohyně slovanské mytologie.

Kupalo - personifikace letního slunovratu.

Kurent - bůh vína.

Lada - bohyně

Lado - bůh

Ladoň - staroslovanský bůh.

Lel a Polel - variace na římské Castor a Pollux. Blíženci.

Mokoš - bohyně země, vláhy a úrody.

Morana - personifikace smrti, bohyně smrti.

Ninva - ze staroslovanské mytologie.

Nočena - bohyně noci.

Ovseň - ze slovanské mytologie.

Pereplut - bůh močálů.

Perun - bůh hromovládce.

Pizamar - božstvo v Jasmundu.

Podaga - bůh u kmenu Vagrů.

Pogoda - bůh větru.

Pohvizd - bůh větru.

Porenut - božstvo ctěné v Korenici.

Porevít - božstvo ctěné v Korenici

Pripegala - slovanský sluneční bůh, někdy též plodnosti.

Prove - bůh kmene Vagrů.

Radegast - staroslovanský bůh.

Rod - prvotní stvořitel, bůh osudu, kapitán Rožanic.

Rujevít - božstvo ctěné v Korenici

Simargl - slovanský bůh, někdy též uváděn jako dva bohové Sim a Rgl.

Stribog - bůh větru.

Svantovít - hlavní bůh Ránů v Arkoně.

Svarog - nebeský bůh

Svarožic - božstvo kmene Ratarů.

Trojan - staroslovanský bůh.

Tříhlav - bůh kmene Pomořanů ve Štětíně a Wolinu.

Turupit - pravděpodobně totožný bůh s Porenut.

Veles - bůh skotu a podsvětí.

Vesna - bohyně jara.

Zelený Juraj - postava slovinského folklóru.

Zeloň - Merkur.

Zelu - bohyně nejasného významu.

Zora - poetické pojmenování Jitřenky, bohyně ranních červánků.

Živa - slovanská bohyně.

Živěna - pravděpodobně polabská Živa.

Seznam mytických vládců

Praotec Čech - bratr Lecha a Rusa, údajný vůdce, který přivedl Slovany k Hercynskému lesu.

Krok I. - soudce a vojvoda kmene Čechů, otec Libuše, Kazi a Tety.

Libuše - manželka prvního přemyslovského knížete Přemysla Oráče.

Přemysl Oráč - zakladatel dynastie Přemyslovců.

Nezamysl - syn Přemysla Oráče a kněžny Libuše, první ze sedmi legendárních knížat.

Mnata - pokračovatel rodu Přemysla Oráče

Vojen - jeden ze sedmi legendárních knížat.

Vnislav - někdy též Unislav.

Křesomysl - věznitel Horymíra, majitele Šemíka.

Neklan - mírumilovný vládce.

Hostivít - Neklanův syn, otec prvního historicky doloženého Přemyslovce Bořivoje.

Mýtické bytosti

Ala - démon zlého počasí.

Alkonost - legendární rajský pták radosti.

Běs - používáno pro různé démony a božstva.

Bludička - nadpřirozená bytost vyskytující se po celém světě, světelný jev.

Bohynka - zlá víla ve slovenské mytologii, obdoba české divoženky.

Boruta - lesní démon z polské mytologie, obdoba českého hejkala.

Čert - démon, ďábel atp.

Divoženka - slovanský lesní ženský démon.

Domovoj - slovanský domácí duch.

Drekavac - bytost ze srbského folklóru, duše mrtvých a nepokřtěných dětí.

Gamajun - kouzelný pták věštící budoucnost.

Hejkal - český lesní démon, někdy též divý muž.

Ježibaba (baba Jaga) - mytická bytost slovanského folklóru, obdoba zlé čarodějnice.

Kostěj - často s přívlastkem Nesmrtelný, protivník hrdiny z bájí, pověstí a pohádek v ruském folklóru.

Kresnik - hrdina s nadpřirozenou schopností.

Lichoradka - démon zimnice. Odkazy jsou časté v různých příslovích: ruské "Nebuďte licho, když je ticho." nebo polské "Ticho! Licho nespí!".

Můra - nadpřirozená bytos způsobující zlé sny - noční můry.

Náv - slovanské podsvětí.

Navka - slovanský revenant, často mrtvá mladá dívka, která porušila věrnost.

Ohnivá Marie - sestra Ilji hromovládce (proroka Elijáše).

Ohnivý muž - Přízrak ztvárněný ohněm.

Perchta - bílá paní.

Permoník - démon hornických dolů.

Plivník - bytost podobou kuřete, který slouží svému hospodáři, často ďáblův poskok.

Podhozenec - dítě nadpřirozené bytosti, které se zaměnilo za lidské, někdy též podvrženec.

Polednice - démon ženského pohlaví.

Polevik - polní duch.

Psohlavec - člověk s psí hlavou.

Pták Ohnivák - planoucí pták podoben fénixovi.

Rarog - nadpřirozená bytost, ohnivý drak.

Rod - východoslovanský démon osudu, nerozebiratelně spjat s Rožanicemi.

Rožanice (někdy též Rodjenice, Sudjenice) - Tato postava se vyskytuje ve východoslovanské kultuře a má stejnou funkci jako sudička.

Rusalka - vodní démon ženského pohlaví.

Skřítek - ochranný duch, později trpasličí rasa.

Stuhač - démon.

Sudička - démon osudu, často spjat s kolovrátkem.

Šišiga - lesní divoženka z Ruska.

Sudička - staroslovanský démon osudu často vystupující ve trojici, určují osud novorozenců.

Upír - bytost živící se životní energií, nejčastěji krví.

Víla (rusalka, divoženka, bosorka, čarodějnice) - nadpřirozená bytost ženského pohlaví.

Vlkodlak - v evropské mytologii člověk měnící se ve vlka.

Vodník - vodní démon.

Zduhač - člověk s nadpřirozenou schopností a bojující proti zlým bytostem.

Zmej - hadí nestvůra.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře