Vítězslav Hálek

0

Umění jest proto, by šlechtilo člověka.

Buď člověkem a budeš šťasten.

Co s přírodou je v neshodě, má smrti znak již na svém čele – a kletbu ve svém původě.

Kdo není schopen oběti, ten lásky hoden není.

Když Bůh byl nejvíc rozkochán, tu lidské srdce stvořil, a pak na věčnou památku v ně svoji lásku vložil.

Mírné slovo jest jako letní den.

Macecha jest vtělená žárlivost naproti muži; žárlivost ta platí nebožce a zlost i bolest její snáší nevlastní dítě.

Láska umí odpustit a nezná proklínání.

Nekamenujte proroky! Neb pěvci jsou jak ptáci: kdo hodil po něm kamenem, k těm víc se nenavrací.

Srdce se srdci zpovídá, myšlénky v dálku táhnou, a ústa touhou žíznivá po políbení práhnou.

A kdyby pravda bylo vše a láska jenom snění, já bych se k spánku položil a nechtěl probuzení!

Kdo lásce doved' zlořečit, ten nepoznal ji ani, neb láska umí odpustit a nezná proklínání.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře