John Ronald Reuel Tolkien

0

Zrádce může někdy zradit i sebe samého a vykonat dobro, které nezamýšlel.

Kde vůle neschází, cesta se nachází.

Mnohá tajemství jsou ztracena.

Mnohá tajemství jsou ztracena.

Strom roste nejlépe v zemi svých předků.

Stáří, když silné je, neohýbá se, mráz nespálí hluboké kořeny.

Stáří, když silné je, neohýbá se, mráz nespálí hluboké kořeny.

Někdy je smrt lepší, než co se může stát jinak.

Někdy je smrt lepší, než co se může stát jinak.

Jediný sen je silnější, než tisíce skutečností.

Rada je nebezpečný dar i od moudrého moudrému a každá cesta může vést ke špatnému konci.

Přesto se ve lži často skrývá pravda.

Naděje se rodívá, když už nám nic nezbývá.

Noc přešla v mlčení.

Knihy mají končit dobře.

Hobiti mají pro houby vášeň.

Osud a velké činy jsou opravdu na dosah ruky.

Vlk, kterého slyšíš, je horší než skřet, kterého se bojíš.

Imladris je odedávna elfské jméno dalekého severního údolí.

Kosa je hobití název pro Velký vůz.

Cestu a své poslání máme pořád před sebou.

Elrondova síla je v moudrosti, ne ve zbrani.

Hezký je, kdo hezky jedná, říkáme u nás v Kraji.

Lodičky jsou dost zrádný i pro toho, kdo se ani nezavrtí, a není potřeba hledat další příčiny neštěstí.

Nemnozí vědí o našich činech, a proto nemají tušení, v jakém nebezpečí by se octli, kdybychom nakonec padli.

Nechoď se ptát elfů na radu, protože ti řeknou ano i ne.

Jestli je tohle přístřeší, pak jedna stěna bez střechy tvoři dům.

Nepleť se do věcí čarodějů, protože jsou důmyslní a rychle se rozhněvají.

Na světě je spousta zlých a nepřátelských bytostí, které nemají v lásce ty, kdo chodí po dvou nohách.

Elfové se mylně domnívali, že zlu je jednou provždy konec.

Ne každé zlato třpytívá se, ne každý, kdo bloudí, je ztracený.

Nejvražednějším nepřítelem se nám může stát počasí.

Jeden prsten vládne všem. Jeden jim všem káže, Jeden všechny přivede, do temnoty sváže v zemi Mordor, kde se snoubí šero se šerem.

Dnes mnoho uslyšíme a mnoho se musí rozhodnout.

Pro jedno člověk zapomíná na druhé.

Není nad hobity, když si chce jeden pořádně popovídat!

Tři dělají společnost.

Přísaha může posílit roztřesené srdce.

Obezřetnost je ale jedna věc a kolísavost druhá.

Přicházej a odcházej, jak chceš, jenom nedělej rámus.

Dávej pozor, co říkáš i nejbližším přátelům! Nepřítel má mnoho špehů a mnoho uší.

Ať ten, kdo neviděl padat noc, ještě neslibuje kráčet tmou.

Ovcím se jistě ostatní ovce zdají odlišné.

Když prší, tak leje, říkáme my v Hůrce.

Člověk se od hobita liší se jako hrášek od jablka.

Kdo říká sbohem, jakmile cesta ztemní, je nevěrný.

Budoucnost, dobrá či zlá, nebyla zapomenuta, ale neměla žádnou moc nad přítomností.

Ani ti nejmoudřejší nedohlédnou do všech konců.

Říká se, že trpaslíci se snadno dají unést, když mluví o svém díle.

Noc haněla jitro, o něž byla připravena, a chlad proklínal teplo, po němž hladověl.

Honem - veselá setkání čekají!

Řeka je cesta, kterou si přinejmenším nemůžeme splést.

Jeden prsten vládne všem, Jeden jim všem káže, Jeden všechny přivede, do temnoty sváže.

Jak roky plynou, přišlo se pomalu na to, co je zřejmé, což při analytickém studiu přečasto bývá tím nejposlednějším objevem ze všech.

Když kouše zima lezavá, i kámen mrazem pukává, černá je tůň a holý strom, zlé putovat je v čase tom.

Nejsem pánem počasí, jako žádný, kdo chodí po dvou nohách.

Začít je pro každého příliš velké slovo a že každý hrdina hraje ve velkých činech jen malou úlohu.

Bohaté jsou hodiny, i když se zdají krátké.

Existuje cosi jako zlá vůle a pomsta!

Elfové se mylně domnívali, že zlu je jednou provždy konec.

Moudré je uznat nutnost, když byly zváženy všechny ostatní cesty, ačkoli se může zdál bláznovstvím těm, kdo lpí na falešné naději.

Některé věci není dobré slyšet, když je svět ponořen ve stínu.

Míjení ročních období jsou jenom vlnky, stále se opakující v předlouhém toku.

Dnes mnoho uslyšíme a mnoho se musí rozhodnout.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře