Samuel Butler

0

Kromě člověka všichni živí tvorové vědí, že základním životním cílem je radovat se ze života.

Život a smrt jsou vyvážené, jako by byly na hraně břitvy.

Život je umění vyvodit dostatečné závěry z nedostatečných předpokladů.

Buďme vděční zrcadlu, že nám odhalí jenom vnější vzhled.

Psaný zákon je závazný, ale nepsaný zákon je mnohem více.

S vírou můžete udělat jen velmi málo, ale bez ní nic nedokážete.

Nevíme, co je to smrt.

Neexistuje nic, co by člověka ovlivnilo tolik a tak málo, jako jeho vlastní smrt.

Přísahy jsou jen slova a slova jsou jen vítr.

Slova jsou jako peníze; není nic tak zbytečného, ​​ledaže by se skutečně používalo.

Pravdu může říkat každý hlupák, ale k dobrému lhaní je třeba jisté inteligence.

Nejvyšší poezie, ať už v hudbě nebo literatuře, je nepopsatelná.

Lupiči od tebe chtějí peníze nebo život. Ženy chtějí jedno i druhé.

Lupiči žádají peníze nebo život. Ženy žádají obojí.

Muž, který se nechá nudit, je ještě opovržlivější než ten nudný.

Nejdůležitější službou poskytovanou tiskem a časopisy je výchova lidí k nedůvěře k tiskovým materiálům.

Morálka je zvykem něčí země a současným pocitem vrstevníků. Kanibalismus je v kanibalské zemi morální.

Mládí je jako jaro, nadhodnocené období.

Láska může zavřít oči, ale nesmí být slepá.

Ta opravdu šťastná láska je vlastně právě jen ta nešťastná.

Protože nemiluji, mohu milovat každého.

Je lepší milovat a ztratit, než nikdy nic neztratit.

Nic není schopné vyléčit lásku kromě nezpůsobilosti.

Na lásce není půvabná zamilovanost srdce, ale rozporuplnost mezi srdcem a rozumem.

Ďábel pokoušel Krista; ano, ale byl to Kristus, kdo pokoušel ďábla, aby ho pokoušel.

Hloupost je mnohem silnější než genialita, protože hlouposti je mnohem víc a je lépe organizovaná a přirozenější v soudržnosti.

Čas je jediný opravdový očistec.

Člověk je jediné zvíře, které se směje a má státní zákonodárce.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře