Roger J. Morneau

0

Boží slovo - to je život.

Smrt je pravým opakem života, je to stav úplného bezvědomí.

Smrt považujeme za největší trest, protože má trvalý následek.

Satan má díky svojim plánům úžasný úspěch.

Jak o tom učí Bible, dává všem lidem stejnou možnost dosáhnout nesmrtelnosti.

Slovo "nesmrtelný" se nevyskytuje v celém Biblii. Jen na třech místech se hovoří o nesmrtelnosti, ale nikdy ne v tom smyslu, že by člověk měl nesmrtelnou duši.

Zkušenosti vědí, že moc duchů nepozná hranice, pokud mají své síly nasadit těm, kteří důvěřují mistrovu slovu.

Padlí andělé jsou krásné a velmi inteligentní bytosti.

Je to láska, která určuje všechny Boží vztahy k lidstvu.

Zobrazení satana na obraze je jen slabým imitátem jeho krásy a slávy.

Duchové navádí lidi, aby se místo slov Kristových a Jeho proroků řídili svými pocity.

Čím víc jsem se učil z katechizmu nazpamět odříkat učení a příkazy kostela, tím těžším bylo pro mě dát dohromady tyto příkazy.

Je velmi důležité, aby nová generace lidí dospěla k názoru, že mistr a jeho spolupracovníci - duchové vůbec neexistují. Jen tak budou schopní úspěšně ovládat obyvatele této planety po dalších desetiletí.

Proč hraješ v druhé lize, když můžeš hrát v té nejvyšší?

Démoni podepírají své diabolské učení tím, že se zjeví lidem a tvrdí, že jsou duchmi jejich blízkych zaniklých.

Každý, kdo má velkou naději, má něco, co má velkou cenu!

Z Božího slova se vysvětluje, že když člověk zemře, nic o něm nevě, spí spánkem smrti.

Vykupitel je mocnější než Lucifer a démoni.

V katechizmu byla věta, kterou jsem se naučil nazpamět: "Mimo katolickou církev není spasení.

Bůh svoji vůli nikomu nevnucuje. Naopak.

Obyvatelé vesmíru v tiché hrůze pozorují bídu lidstva.

Když člověk cestuje, pozoruje, že pověrčivost je nejvíce zastoupena mezi analfabety.

Proč byl Pán Ježíš takový laskavý, když byl na této zemi, a po svém odchodu do nebe se stal takým přísným.

Vlastním základem Boží vlády je zákon lásky.

Uctívači bohů jsou různorodí, právě tak jako členové každé společnosti.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře