Robert Owen

0

Vůle člověka nemá žádnou moc nad jeho názory.

Povaha člověka se vytváří nezávisle na jeho vůli.

Člověk se rodí s touhou být šťastný. Tato touha jej doprovází po celý život a obvykle se jí říká sebeláska.

Společnost může být formována tak, aby existovala bez zločinu a bez chudoby.

Osm hodin práce, osm hodin odpočinku, osm hodin spánku.

Dělnická třída nepotřebuje filantropii.

Vzdělání je základem pro formování charakteru a má moc vyrovnat třídní rozdíly a sjednotit svět.

Člověk je stvoření okolností.

Nemůže být pochyb o tom, že umělý zákon poptávky a zisku je v protikladu k obecnému blahobytu společnosti.

Každá organizace má přidělen jistý počet pracovních míst, která jsou obsazována naprosto nevyhovujícími osobami.

Trénovat a vzdělávat nastupující generaci bude vždy prvním objektem společnosti, kterému budou podřízeni všichni ostatní.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře