Nikola Tesla

0

Neustále toužíme po nových zážitcích a brzy se k nim staneme lhostejnými. Včerejší zázraky jsou dnes běžné jevy.

Včerejší zázraky jsou dnes už jen obyčejné věci.

Vynálezci nemají čas na manželský život.

Vegetariánství je doporučitelný odklon od dnešního barbarského chování.

Dnešní vědci nahradili experimenty matematickými výpočty a putují od rovnice k rovnici, až nakonec vybudovali strukturu, která nemá nic společného s realitou.

Pokud chcete najít tajemství vesmíru, berte v potaz vše co se týká energie, frekvence a vibrace.

Kdybyste znali velkolepost čísel 3, 6 a 9, pak byste měli klíč k tajemství vesmíru.

Příroda může dosáhnout stejného výsledku mnoha způsoby.

Skutečná odměna se vždy dostaví v poměru k vykonané práci a přineseným obětem.

Nemyslím si, že existuje mnoho skvělých vynálezů, které vymysleli ženatí muži.

Ze všech věcí na světě jsem měl nejraději knihy.

Ze všech věcí, nejlepších věcí, mám nejradši knihy.

Instinkt je něco, co dokáže předčít intelekt.

Budoucnost patří hliníku.

Jedinec je pomíjivý, národy přicházejí a odcházejí, ale člověk zůstává.

Naše ctnosti a naše vady jsou neodělitelné jako síla a hmota. Pokud je oddělíme, člověk přestane existovat.

Člověk není jediným živým tvorem, jenž je v nekonečném vesmíru vybaven rozumem.

Skutečný mír může nastat jen jako přirozený důsledek všeobecné osvěty a míšení ras.

Válce nelze zabránit, dokud se neodstraní fyzický důvod pro její vypuknutí.

Ještě není čas, aby se široká veřejnost zabývala podrobnostmi mých nekonvenčních patentů. Ale mohu jen zdůraznit, že vše funguje na jednoduchých přírodních principech a hlubokém pochopení podstaty a účelu elektrické energie v přírodě.

Největších úspěchů se dosáhne při zdravém soutěžení.

Každá vynucená námaha vyžaduje obětování části životní energie.

Pokrok je vždy spojen rovněž s riziky a nebezpečenstvími neméně hrozivými, než jsou ta vycházející z chtivosti a utrpení.

Ať už je elektřina čímkoli, skutečností je, že se chová jako nestlačitelná tekutina.

Můj obdiv pro skvělý lid Československa, nositele pochodně vzdělanosti, nemůže býti vyjádřen slovy.

Když si promítnu před očima film svého života, uvědomuji si, jak nepatrné vlivy často určují náš osud.

Na Paříži je nejhorší posledních 29 dní před výplatou.

Svět spěje vpřed pouze pomalu a nové pravdy se přijímají těžko.

Většina lidí je natolik zabraná do vnějšího světa, že úplně zapomínají sledovat, co se děje v jejich nitru.

I když životu krystalu nerozumíme, přece jen se jedná o živého tvora.

Sotva existuje předmět, který by nemohl být matematicky pojednán.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře