Miloš Maixner

0

Telepathický děj nastává souzněním dvou ústrojů a zasažením duševního děje osoby jedné do myšlénkového mechanismu osoby druhé.

O existenci telepathie není dnes více sporu.

Úkolem času, jenž nadchází, jest nalézti klíč k tajům lidského organismu.

Člověk jest svět v malém a možnosti celého světa jsou v něm.

Jest uznanou pravdou vědy, že všechny lidské vynálezy jsou jen bezděkou kopií lidského ústrojí.

Není potřebí lidstvo povznášeti a pomáhati mu umělými methodami, ale jest potřebí osvoboditi je od nelidské, znásilněné nepřirozenosti.

Klíčem ke světu myšlének jest schopnost našeho vědomí, setrvati libovolně dlouho při jednom předmětě, čili pozornost.

Myšlénky nevznikají v nás, jako světlo barevné nevzniká v hranolu, člověk není zdrojem myšlének, nevyrábí své myšlénky.

Život jde v před — pera a knihostroje kulhají na štěstí za ním!

Zkoumání je údělem několika — užívání jest právem všech!

Život je složen ze samých zdánlivých rozporů a ve složení každé věci na světě jest potřebí nejméně dvou kontrastů vzájemně se doplňujících.

Bez víry — ať už jakkoliv je formulována a utvářena — není využití psychických našich sil možné.

Je-li vzájemné poškozování v životě všedním trestno, trestá se v žití psychickém opravdu samo.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře