Michel Quoist

0

Nikdy není příliš pozdě konečně přijmout toho, kdo s tebou již sdílí život. Je jen třeba chtít.

Žít znamená milovať.

Nehraj falešně s druhým ani se sebou. Pozoruj se, vyjádři se. Jen v upřímné důvěře se můžete spojit. Ponecháš-li si tajemství, nemůžeš milovat.

Lidské srdce není nikdy šťastnější, než když po štěstí touží.

V okamžiku smrti budeme zkoušeni z lásky. Pokud zkoušku složíme, budeme navěky žít v lásce.

Jestliže ses oženil se svým snem, jednal jsi jako nedospělý. To vyčítej leda sám sobě a neobviňuj svého partnera, že není takový, jak sis ho představoval.

Bůh je radost, a když se odevzdáš Bohu, odevzdáš se radosti.

Začni tím, že odpustíš svému partnerovi, protože jsi mu nikdy neodpustil, že není takový, jaký sis ho představoval.

Potkáváš četné manželské dvojice, jak se vedou za ruce, neboť spojit se těly je snadné. Jen málo potkáš takových, kdo jsou úzce spojeni tím, co je v nich nejhlubší; jen málokteří jsou oddáni dušemi.

Láska nechává trpět, protože po hříchu milovat znamená dát se ukřižovat pro druhého.

Láska je množství projevených "ano", vymezujících život mezi množstvím "ne".

Láska je povznášejícím, ale těžkým dobrodružstvím, protože od toho, kdo miluje, vyžaduje namáhavé úsilí proměnit touhu.

Láska přináší utrpení, vždyť poté co existuje hřích, milovat znamená nechat se pro druhého ukřižovat.

Láska je povznášejícím, ale náročným dobrodružstvím. Vždyť od milujícího vyžaduje, aby svou touhu po přijímání neustále proměňoval v touhu dávat.

Pokaždé, když milujeme sebe samotného, zůstane méně lásky pro Boha a pro ostatní.

Milovat znamená zapomenout na sebe a přiblížit se k druhým.

Manželé, kteří se rozejdou, ničí své děti, trhají i sami sebe, ale rozesnoubit se nemohou.

Člověk nepotřebuje mnoho zavazadel, aby se mohl vydat na cestu života. Stačí milovat.

Jakkoliv dlouho trvá již vaše manželství, nejste a nikdy nebudete úplně svoji. Musíte se zasnubovat každého dne.

U prázdného a rozpadlého domu nikdo nezaklepe. U vyschlého pramene nikdo nemůže uhasit žízeň. Stanete-li se vzájemně, jeden druhému, nevyčerpatelným pramenem, budete oba schopni milovat.

Milovat, to není volba pro jeden okamžik, ale navždy.

Jestli chceš žít, nenechávej si svůj život pro sebe. Život musí dosahovat k jiným břehům a zavlažovat jiné země.

Milovat může popřípadě znamenat trpět i celý život. Kéž by ti, kdo se rozhodují milovat, uvažovali o tom dřív, než se zasnoubí.

Jestliže obdarováváš s myšlenkou: "Dostanu něco na oplátku", nedostaneš nic. Jenom tehdy, když dáváš a nečekáš nic zpět, dostaneš všechno.

Oddáváš-li se jen tělem, brzo je prohlédneš a budeš si přát jiné.

Milovat znamená vyjít ze sebe a rozlétnout se k druhým.

Pokud dáváš s myšlenkou: "Dostanu něco na oplátku", nedostaneš nic. Jen pokud dáváš a nečekáš nic zpět, dostaneš všechno.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře