Ludwig Feuerbach

0

Láska k vědě je láskou k pravdě, protože čestnost je základní ctností učenců.

Teologie je sítí protikladů a bludů.

Tvou první povinností je udělat šťastným sám sebe. Protože – jsi-li šťasten, učiníš šťastnými i ostatní. Neboť šťastný touží kolem sebe vidět jen samé šťastné.

Praví spisovatelé jsou lidstvu hryzoucím svědomím.

Praví spisovatelé jsou svědomím lidstva.

Zákon drží člověka v otroctví; Láska ho osvobodí.

Každá hlava, byť je sebeuniverzálnější, je vždy poznamenána určitým, ať už ostrým nebo tupým, jemným nebo hrubým, dlouhým nebo krátkým, rovným nebo zahnutým nosem.

Kdy člověk jedná svobodně? Pouze tehdy, když jedná nutně.

Nedostatky velkých lidí jsou útěchou hlupáků.

Pravda je považována za bezohlednou, ale jen iluze je posvátná.

Rozum dějiny opisuje, a utváří jejich vášeň. Proto je všechno nové nespravedlivé vůči starému.

Být ničím a nic nemilovat je jedno a totéž.

Bůh byl mou prvou myšlenkou, rozum druhou, člověk mou třetí a poslední.

Láska je nejmoudřejší věc tohoto světa; proto ji většina lidí jen předstírá.

Raději bych byl ďábel ve spojenectví s pravdou, než anděl spojen s falešností.

Čím více roste naše známost s dobrými knihami, tím menší stává se okruh lidí, s nimiž toužíme obcovat.

Člověk jest, co jí.

Co jednou vstoupí do prostoru a času, musí se také podřídit zákonům prostoru a času.

Objektem jakéhokoli předmětu není nic jiného, ​​než objektivní vlastnost předmětu.

Člověk se pozná podle toho, co jí.

Muž a žena dohromady vytvářejí teprve skutečného člověka.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře