Ludvík Svoboda

0

Dnes je u nás socialismus, tento nový společenský řád, o němž snily generace pracujících a za který bojovali nejlepší synové a dcery našeho lidu, nezvratnou skutečností.

Nevěřím na osud. Dějiny tvoří lidé. Každý z nás má ve svých vlastních rukou aspoň část toho věčného pohybu k budoucnosti. A budoucnost bude taková, jakou si ji my sami připravíme. Ano, my všichni společně.

V uplynulém roce stanul člověk na Měsíci. Zároveň ale táž technika je dosud nositelem i nevídané ničivé síly.

Československá socialistická republika aktivně přispívá k úsilí socialistických zemí, aby skončily hanebné agresívní války vyvolané mezinárodním imperialismem ve Vietnamu i na Blízkém a Středním východě, aby se upevnil a posílil mír mezi národy.

Mírový program schválený XXIV. sjezdem Komunistické strany Sovětského svazu je nadějí všeho lidstva.

Již mnohokrát jste prokázali veliké pracovní hrdinství, obětavost, iniciativu a odpovědnost v plnění stanovených úkolů. Jsem pevně přesvědčen, že tomu tak bude i v tomto roce, v roce 25. výročí Vítězného února.

Budoucnost své vlasti vidíme v socialismu. Jiné cesty pro nás není.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře