Liou Cch‘-sin

0

Život je zázrak. Jestli tohle nechápeš, jak můžeš hledat něco hlubšího?

Neustálé zapomínání patří k životu.

Život je ze všech vesmírných náhod ta nejnahodilejší.

Ženy přemýšlejí jinak než muži, ani lépe, ani hůře, prostě jinak.

Žena by měla být jako voda, která obteče každou překážku.

Vesmír je prázdný palác a lidstvo jeho osamělým správcem.

Naše věda není víc než dítě, které sbírá skořápky na pláži a nevidí oceán pravdy.

Svět popsaný moderní fyzikou se již posunul daleko za náš zdravý rozum a intuici, dokonce za hranice naší představivosti, a to je samozřejmě nejbohatší zdroj pro sci-fi.

Vědecké experimenty jsou vždy nejisté

„Myslet“ znamená věnovat se duševní aktivitě pomocí příslušných orgánů v těle. „Říkat“ znamená komunikovat myšlenky navenek. Ty dvě slova by měla být synonyma. Ale nejsou...

Každý se něčeho bojí.

Nejvyšší úroveň literární tvorby je, když postavy mají svůj vlastní život v mysli spisovatele.

Cílem lásky většiny lidí není reálný muž či žena, ale to, co mají ve své představivosti.

Pravda se rodí ze zkušenosti.

Bez práce nejsou peníze a bez peněz není budoucnost.

Bez práce nejsou peníze a bez peněz není budoucnost.

Náboženství si vymyslela vládnoucí třída, aby mohla utiskovat prostý lid!

Možná je svět opravdu podobný kvantovému stavu a neexistuje, pokud se na něj nepodíváme.

Lidé, kteří jsou citliví na krásu, jsou od přírody dobří a pokud nejsou dobří, nemohou ocenit krásu.

Zůstat naživu nestačí pro přežití. Evoluce je nejlepší způsob jak zajistit přežití.

Každá myšlenka, která se v Číně pokusí vzlétnout, se zase zřítí k zemi. Gravitace reality je příliš silná.

Čas je jediná věc, kterou nelze zastavit.

Civilizace se neustále rozvíjí a šíří, ale celková hmota ve vesmíru zůstává konstantní.

Bůh možná kdysi existoval, ale dnes už je dávno mrtvý.

Teorie velkého třesku ponechává prostor pro existenci Boha.

Babička je jedním z mála lidí, kterým děti věří.

Těžištěm křesťanství je člověk. Noe sice vzal na palubu všechny živočišné druhy, žádný z nich se však nedočkal stejného postavení jako lidé.

Kvantová provázanost funguje na libovolnou vzdálenost.

Žádná víra, která není založena na objektivním faktu není pevná.

Bůh je bezostyšný hazardní hráč.

Emancipace lidské přirozenosti nevyhnutelně přináší vědecký a technologický pokrok.

Nezaujatý pozorovatel vidí situaci vždy nejlépe.

Někomu to pálí, jinému jen hřeje.

Život potřebuje hladké tvary, ale zároveň musí mít směr.

Lidská společnost není sama schopna nápravy, a proto potřebujeme někoho zvenčí, kdo by tu udělal pořádek.

Nelze se donekonečna vracet na počátek.

Bez strachu z výšek neexistuje potěšení ze závratné vyhlídky.

Vesmír je temný les, kde každá civilizace je ozbrojený lovec procházející mezi stromy jako duch.

Udělejte si čas pro civilizaci, protože civilizace si neudělá čas pro vás.

Kvalitativní změna vzniká pouze dlouhodobou kvantitativní akumulací.

Pro některé lidi jsou slova jen interpunkcí mezi tichem.

I tváří v tvář globální katastrofě je jednota lidské rasy stále vzdálený sen.

V krevním oběhu se rozpouštějí myšlenky, jimž nedokážeme propůjčit hlas.

Klasické obrazy, které Shakespeare, Balzac a Tolstoj vytvořili, se narodily z jejich duševních životů.

Má filozofie podléhat experimentům, nebo experimenty filozofii?

Lidská společnost není s to vyřešit své problémy.

Zachraňovat ptáky a hmyz není o nic méně důležité než zachraňovat lidi.

Kdo naslouchá jen jedné straně, nedozví se pravdu.

Svět je plný nepředvídatelných faktorů.

Čím rozsáhlejšími znalostmi člověk vládne, tím spíše rozezná pravdu.

Naši definici života pravděpodobně nelze vztáhnout na mnohorozměrný mikrokosmos.

Fakta, která vidíme pod vedením naší vědy a rozumu, nemusí být skutečnými, objektivními skutečnostmi.

Přežití je primární potřebou každé civilizace.

Teorie je základem aplikované vědy.

Úspěšná spolupráce není rovnocenná úspěšnému porozumění.

Každá myšlenka, která se v Číně pokusí vzlétnout, se zase zřítí k zemi. Gravitace reality je příliš silná.

Základním axiómem ekonomiky je lidský hrabivý instinkt.

Pravda vždy zvedá prach.

Minulost je jako hrst písku, o které si myslíte, že je držíte ve své dlani, ale mezitím vám protéká mezi prsty.

Lidé zašli už tak daleko, že jejich modlitby dávno nikdo neposlouchá.

Lidé jsou hmyz, ale… hmyz nikdy nebyl poražen.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře