Lee lacocca

0

Úspěch je směsicí tvrdé práce a velkých snů.

Můj otec mi vždy říkal, že když umřu a budu mít pět skutečných přátel, měl jsem skvělý život.

Naučte se koncentrovat na práci.

Mlčení, jež je mocnějším prostředkem než mluvení, je také nejlepší cestou, jak sdělovat tajemství.

Každý někdy udělá chybu, ale je důležité si ji přiznat, ne z ní vinit okolí.

Je důležité nejen mluvit, ale také poslouchat. Na to neexistuje žádné školení.

Lidé mi říkají:"Měl jste obrovský úspěch. Jak jste to dokázal?" Vracím se k tomu co mne naučili moji rodiče. Snaž se. Získej veškeré vzdělání, jaké můžeš, ale pak proboha něco dělej. Nestůj jen na místě, dokaž, ať se něco stane.

Při veškeré řídící činnosti vedoucí pracovník nesmí zapomenout a narušovat základní poslání firmy, její sdílené hodnoty, kvalitu veškeré práce, kulturu. V tomto směru jeho práce vyžaduje vnitřní disciplínu a vysokou morální odpovědnost.

Jednou je možné zákazníka zklamat. Každý pochopí, že chyba se může stát. Zklame-li se však spotřebitel podruhé, opustí značku.

Nikdy nesmíte přijmout žádné rozhodnutí, pokud nemáte k dispozici více variant řešení.

Moje politika byla vždycky demokratická až do momentu, kdy bylo zapotřebí přijmout rozhodnutí.

Být posledním nevadí, ale nikdy nesmíte být poslední dvakrát po sobě.

Ráno vždycky vyjde sluníčko, jděte vpřed a využijte každého dne, ať se děje, co se děje.

Základem úspěchu je vybrat si pravý čas. Přijít s něčím moc brzo je stejně špatné jako přijít moc pozdě.

Když nastane obtížné období, je nejlepší zhluboka dýchat a stále dělat to, co považujete za nejlepší.

Je nutné říct, o čem se bude mluvit, říct, co chcete sdělit, shrnout, co jste řekli.

Obchod, není nakonec nic víc, než kupa lidských vztahů.

Důležité je nikdy se nezastavit.

Připravujte se na každé jednání, stanovte si priority.

Mluvit na veřejnosti neznamená mluvit neosobně.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře