Ladislav Fuks

0

Často je více zla ve slabosti než v síle.

Slabí štěstí a spravedlnost lidstvu nedají.

Svatba je posvátný obřad, tak posvátný obřad se má konat jen jednou v životě. Je to něco podobného jako prohlášení za mrtvého, nejodpovědnější a nejvznešenější úřední akt, který se na tomto světě koná, anebo jako pohřeb, který se také koná v životě jen jednou.

Bát se je nehezké. Strach je největší nepřítel lidstva.

Strach je kromě bídy, závisti a pomluv největší nepřítel lidstva.

Nic jiného není lidský život než bytím k smrti.

Nic v životě lidském není jisté. Budoucnost je vždycky nejistá a tahle nejistota je zdroj všeho strachu. Ale aspoň jediná věc v životě je jistá, a to je smrt. Takže vlastně vskutku… zaplať pánbůh za ni…

Fotografie je, taková věčná konzerva právě přítomného času.

Smrt je jediná jistota, kterou člověk v životě má, kromě jistoty, že zemře, není nic v životě člověka jistého.

Budoucnost je vždycky nejistá. Nikdo z nás neví, co nás čeká nebo co nás mine, jediná jistota, kterou v životě máme, je smrt.

Předčasná smrt je dobro jen tehdy, když člověka ušetří velkého strádání.

Lidé jsou lidé a ne andělé, a zlo pášou lidé…

Každé velké dílo se rodí v odporu nepřátel.

Možná, že kdybychom přemohli přírodu a zbavili se smrti, bylo by to naše neštěstí. Kdybychom se zbavili smrti, nebylo by totiž úniku z utrpení.

Aspoň zákony mají být proto, aby chránily lidi.

Z kolika zlých lidí by se stali dobří, milí, kdyby se našel někdo, kdo by je pochopil, kdo by jim porozuměl, trochu tu jejich vyprahlou duši pohladil…

Utrpení je zlo, které máme odstraňovat nebo aspoň zmírňovat, zkracovat, ale toto zlo pášou lidé, protože je obklopuje zeď, pro kterou nevidí světlo.

Nepřísluší nám vážit a soudit jiné, nesmíme podezírat, každý z nás, byť je třeba abstinent jako já, má svých vlastních chyb dost.

Nepřísluší nám vážit a soudit jiné, nesmíme podezírat, každý z nás, byť je třeba abstinent jako já, má svých vlastních chyb dost.

Válka působí lidem daleko víc utrpení než civilní život. Přináší bídu, rodinné rozvraty, zničená manželství, krev, bolest, zkázu, a nejen lidem. Když si vzpomenu, co zkusili v takovém polním tažení například i ti ubozí koně… Na světě má být mír, spravedlnost a štěstí.

Přání a řeči jsou k ničemu, jen činy. A ty mohou vykonávat jen stoprocentní lidé.

Kdyby se lidstvo zbavilo strachu, žilo by mnohem šťastněji. Pro strach člověk nemůže vychutnat ani krásu přírody, která je kolem něho.

Násilí se nikomu nadlouho nevyplácí, s tím se vystačí jen krátce, dějiny se jím psát nedají.

Kde je síla, tam ještě nemusí být zlo.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře