Jean De La Fontaine

0

Na světě běhá mnoho lidí, pro něž je šita tato věc: na dálku velikán, však zblízka pitomec.

Myslím, že na světě zbabělce nenajdete, který by nepoznal většího, než je sám.

Když voda ohne hůl, můj rozum zas ji srovná.

Trpělivost a dlouhý čas zmohou víc nežli vztek a síla.

K čemu je, běda, dobré bydlo, ztratíme-li s ním svobodu?

Těm státům přeběda, jež klesly v omyly!

Láska se podobá rannímu stínu, v každém okamžiku bývá menší; ale přátelství se podobá stínu večernímu, roste, dokud slunce života nezapadne.

Žádná cesta posetá květy nevede ke slávě.

Co je z radosti, na kterou bázeň vrhá stíny!

Nic není tak nebezpečné jako hloupý přítel. To už je lépe mít moudrého nepřítele.

Pomoz mi, příteli, nejprve z mé bídy, řečnit můžeš potom.

Jen sobě věřme však – příteli nejlepšímu.

Nejdřív mě zachraň, milý příteli, pak měj si proslov převeliký.

Pravdu přijímá člověk chladně, lež se zápalem.

Nejhorším soupeřem je malý nepřítel, jenž bývá neviděn…

Lidé, kteří mlčí, jsou nebezpeční.

Máš-li nás, Lásko, v moci své, můžeme rozumu dát sbohem.

Láska je prapodivný vládce a šťastný ten, kdo nesetká se s její krutostí.

Přátelství s hlupákem je největší ze všech zel. Lepší je chytrý nepřítel.

Jen blázen může chtít světu se zavděčit a sebe uspokojit.

Každý lichotník na účet všech svých posluchačů žije.

Za všech dob trval úděl zlý, že rozmar mocnějších ti malí platili.

Ani má spíž, ani má skrýše se nenaplní žvaněním.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře