Jan Procházka

0

Morálka začíná od maličkostí a od každého z nás. Je prostým součtem milionů životních postojů.

Manželství, rodina a domov má být zázemím člověka. Domov je totiž víc než nádražní peron, kam se přichází, kudy se prochází, odkud se nepřetržitě odchází. Není ani nocležna, ani příležitostná stravovna.

Diskuse, a nejenom v manželství, je automaticky neúčinná, je-li vedena monology.

Charakter i bezcharakternost jakékoliv doby je součtem nás samých, nás všech.

Snášenlivý člověk dokáže nejenom mluvit, dokáže i mlčet, když mluví někdo jiný.

Když tone loď a má pod čarou ponoru díru velikosti vrat do stodoly, rozumný kapitán neposílá plavčíka natírat stožár.

Mnohem raději se otevřeně zamýšlíme nad mládeží než sami nad sebou.

Ne každý může být filozofem, ale každý by měl ve svém vlastním zájmu půlhodinku týdně přemýšlet.

Neklid člověka vzrůstá s mírou informací, které si osvojuje.

O ničem nemá člověk tak dlouho zkreslené a zpožďující se představy jako o svém vlastním zevnějšku.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře