Harper Leeová

0

V našem světě je něco, co působí, že lidé ztrácejí soudnost.

Důvěrná známost plodí porozumění.

Dav vždycky sestává z lidí.

Bůh je láska.

Někdy je bible v rukou některého člověka horší než láhev whisky.

Lidi nemají rádi kolem sebe někoho, kdo zná víc než oni.

Nikdy pořádně nevíme, co se s lidmi děje.

Mužský nemá takovou paměť jako ženská.

Pánbůh má rád lidi tak, jako mají rádi sami sebe.

Statečnost začíná tehdy, když víš, že jsi poražen, ještě než se do něčeho dáš, a přesto se do toho dáš a dovedeš to až do konce, ať se děje co děje.

Letní podvečery bývají dlouhé a tiché.

Mít u sebe zbraň znamená říkat si o to, aby tě někdo zastřelil.

Jediná věc, která se neřídí pravidlem většiny, je lidské svědomí.

Žádná kaše se nejí tak horká, jak se uvařila.

Kdo jí syrové zvířecí maso, ten už krev nikdy nesmyje.

Člověk druhé nikdy opravdu nepozná, dokud se aspoň na nějaký čas nevmyslí do jejich postavení.

když člověka něco souží, snadno se unaví.

Porota se nikdy nedívá na obžalovaného, jehož shledala vinným.

Lidé, kteří mají všech pět pohromadě, se nikdy nepyšní svými schopnostmi.

Moudrost soudu se měří pouze moudrostí jeho poroty a porota je pouze tak moudrá jako lidé, z nichž je složena.

Kdybysme se měli vždycky řídit nějakým tušením, to bysme byli jako kočky, co se honějí za vlastním ocasem.

Kdo v marnosti přichází, do temností odchází!

Není nic děsivějšího než opuštěná, vyčkávající ulice.

Všechny děti procházejí obdobím, kdy sprostě mluví, a časem je to zas přejde, když poznají, že tím nebudí žádnou pozornost.

Je zdvořilé hovořit s lidmi o tom, co zajímá je, nikoli o tom, co zajímá nás.

Ušlechtilí lidé jsou ti, kteří co nejlépe naloží s tím, co mají v hlavě,

Trpělivost růže přináší.

Když člověk číhá na svou oběť, je nejlepší nespěchat.

Za jistých okolností a vždy, když se okolnosti vymykají z jeho moci, člověk musí lhát.

Když vymažete přídavná jména, zůstanou jen fakta.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře