George S. Patton

0

Jakýkoli veliel, jenž selže v dosažení svého cíle, a který není mrtvý či raněný, nekonal řádně svoji povinnost.

Jedním z hlavních účelů disciplíny je vyvolat ostražitost. Muž, jenž je tak letargický, že opomine salutovat, se stane snadnou obětí nepřítele.

Moji vojáci mohou jíst své opasky, ale moje tanky potřebují naftu.

Zkouška bojovou kyselinou ukáže pravý kov.

Dokud na ně budete útočit, nenajdou čas zaútočit na vás.

Raději bych měl německou divizi před sebou než francouzskou za zády.

Nikdy neříkej lidem jak na to. Řekni jim, co mají udělat, a oni tě překvapí svou duchaplností.

Nechť má Bůh slitování s mými nepřáteli, neboť já je mít nebudu.

Bojovat za něco je lepší než žít pro nic.

Dobré řešení rázně uplatněné teď je lepší než dokonalé řešení o deset minut později.

Smrt v bitvě je výsledkem času. Čím déle jsou vojáci pod palbou, tím víc jich padne. Proto se musí udělat všechno, aby se urychlil pohyb.

Cílem války není padnout za vlast, ale přinutit ty druhé parchanty, aby padli za tu svou.

Pochodujte proti zvuku palby, to je zvuk, který obvykle najdete před nepřítelem.

Nikdy neříkej podřízeným přesně jak mají splnit úkol, ale vždy jim řekni, co mají udělat, a oni tě překvapí svou duchaplností.

Abys mohl být úspěšným vojákem, musíš znát historii. Čti ji objektivně. Musíš číst biografie a zejména autobiografie.

Žádnej bastard ještě nevyhrál válku tím, že by zemřel pro svojí zemi. Vyhrál ji tak, že donutil jinýho pitomce, aby on zemřel pro tu svou.

Neměřím úspěch podle toho, jak vysoko někdo dokáže vyšplhat, ale podle toho, jak vysoko se odrazí, když spadne dolů na zadek.

Veďte mě, následujte mě, nebo mi jděte z cesty.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře