Georg Wilhelm Friedrich Hegel

0

Dějiny světa jsou vývojem svobody vědomí.

Umění se vskutku stalo stalo prvním učitelem národů.

Podstatou člověka je svoboda.

Pravda ve filozofii znamená, že koncept a vnější realita jsou ve shodě.

Mějte odvahu mýlit se.

Pouhá laskavost může dosáhnout jen málo proti síle přírody.

Na světě není vůbec nic skvěle dosaženo bez vášně.

Dějiny nás učí, že z dějin se dosud nikdo nepoučil.

Dějiny světa, to je pokrok ve vědomí svobody.

Zkušenost a dějiny nás učí, že se národy a vlády nikdy nic z historie nenaučily.

Naprostá svoboda nemůže stvořit žádné kladné dílo ani čin, zůstává jí pouze záporné konání, je to pouhý běs zanikání.

Krása bez síly nenávidí rozvažování, protože toto rozvažování na ní chce něco, co tato krása nesvede.

Kdo chce dosáhnout něčeho velkého, musí se umět omezovat. Kdo však chce všechno, ten vlastně nechce nic a ničeho nedosáhne.

Člověk není nic jiného než řada jeho činů.

Filosofie je svou povahou něco ezoterického, co není pro davy a z čeho se ani nedá pro davy něco uvařit: je filosofií jen tím, že je ... přímo protikladem zdravého rozumu.

Co je rozumné, to je skutečné, co je skutečné, to je rozumné.

Neodpovídají-li fakta představám, tím hůře je pro fakta.

Člověk je myslící vědomí...

Jen jediný člověk mi rozuměl... a ani ten mi nerozuměl.

Cíl je souhrnem prostředků vynaložených na jeho dosažení.

Pouhé dobro může dosáhnout jen málo proti síle přírody.

Vše, co je racionální, je reálné, a vše, co je reálné, je racionální.

Umělecké dílo je vzato ze smyslového světa, aby promlouvalo k smyslům člověka.

Jak vychovat syna ke skutečné mravnosti? Způsobit, aby žil v obci s dobrými zákony.

Cíl je souhrnem vynaložených prostředků.

Student vždy začíná hledat chyby, ale učenec vidí pozitivní zásluhy ve všem.

Co je rozumné, to je skutečné; co je skutečné, to je rozumné.

Dějiny jsou pohybem vpřed ve spirálách násilí.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře