Fulcanelli

0

Věda už nikdy nenalezne to, co ztratila.

Vše je předpovězeno, ustaveno, uspořádáno, a nám nepřísluší libovolně zasahovat do neprozkoumatelné vůle Osudu.

Náš mikrokosmos je jen pranepatrnou, oživenou, myslící, více či méně nedokonalou částečkou makrokosmu.

Termín gotický označuje francouzské umění, které vnutilo svá pravidla veškeré středověké tvorbě, a jehož vliv se paprskovitě rozbíhá, počínaje 12. a 15. stoletím konče.

Půdorys gotických chrámů, opatských či kolegiátních, má, až na vzácné výjimky, podobu latinského kříže.
(Tajemství katedrál)

Jak nešťastni jsou ti, kdo nemilují gotickou architekturu; politujme je, vyděděnce srdce.

Jak patetickým jazykem je kamenná gotika!

To, co si myslíme, že nacházíme jen díky úsilí naší inteligence, už někde existuje.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře