František Josef I.

0

Na hranicích říše, na jihu a na severu, stojí armády dvou nepřátel spojených, v tom úmyslu, aby evropejské mocné postavení Rakouska rozviklaly.

Dám se korunovati v Praze na krále českého a jsem přesvědčen, že tímto svatým obřadem bude upevněn nový, nezrušitelný svazek důvěry a věrnosti mezi trůnem mým a mým Českým královstvím.

V této době těžkých svízelů nadějeme Se do vlastenecké mysli všech, že pominouce záležitosti vnitřní obrátí zřetel k obecným úkolům, lásky k vlasti a k vyšším účelům společného snažení.

My jsme sobě dobře vědomi lesku, jímžto koruna Našeho království Českého vážnost a moc Našeho mocnářství obestřela.

Nic nemůže nám více na srdci ležeti, jako trvanlivé uspokojení Našeho Českého národa.

Uznáváme rádi práva koruny České a jsme hotovi, toto uznání přísahou naší korunovací obnoviti.

Když jsem nastoupil na trůn Mých předkův, bylo mocnářství silnými bouřemi otřásáno.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře