François Jacob

0

Teorie evoluce byla zpočátku založena na morfologických, embryologických a paleologických údajích. V tomto století byl jeho význam posílen díky celé řadě výzkumných výsledků shromážděných genetikou, biochemií a molekulární biologií.

Stopy evoluce se nacházejí dnes v každé naší buňce, v každé z našich molekul.

Je třeba si uvědomit, že co se týče jednoty a souvislosti, jde mytické vysvětlení mnohem dál než vysvětlení vědecké. Věda si totiž neklade za svůj primární cíl nalezení úplného a definitivního vysvětlení vesmíru… Spokojuje se s dílčími a podmíněnými odpověďmi. Jiné systémy vysvětlení, ať už magické, mytické či náboženské, zahrnují vše. Lze je vztáhnout na všechny oblasti. Odpovídají na všechny otázky. Ručí za počátek, přítomnost, a dokonce i za budoucí vývoj vesmíru.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře