Dale Carnegie

0

Každý národ se cítí nadřazený ostatním. To plodí vlastenectví - a války.

Touha po uznání je hlodavý a nepomíjející lidský hlad.

V úsměvu je mnohem více informace než v zamračené tváři.

Účinek úsměvu je mocný, i když usmívajícího se nevidíme.

Nikdo nepotřebuje úsměv tolik, jako ten, kdo už nemůže žádný rozdat!

Váš úsměv je měřítkem vaší dobré vůle.

Vzbuďte ve druhých dychtivou touhu!

Touha cítit se důležitým je jedním z nejdůležitějších znaků, jimiž se liší lidstvo od zvířat.

Lidé někdy až onemocní samou touhou získat sympatie a pozornost a cítit se důležitými.

Štěstí nezávisí na vnějších podmínkách. Závisí na podmínkách v nás.

Skutky hovoří hlasitěji než slova.

Málokdo myslí logicky. Většinou máme předsudky.

Můžete si udělat ve dvou měsících víc přátel, budete-li se o ně zajímat, než kolik byste jich získali za dva roky, kdybyste u nic chtěli vzbudit jen zájem o sebe.

Neodsuzujme lidi, raději seje snažme chápat.

Pes je jediné ze zvířat, které nemusí pro uchování svého života pracovat? Slepice musí snášet vejce, kráva dávat mléko, kanárek zpívat. Avšak pes je živ tím, že vám dává lásku.

Peklo i ráj nosíme v sobě.

Kritizovat, odsuzovat a žalovat, to dovede každý hlupák - a většina hlupáků to také dělá.

Nekritizujte, neposuzujte, nestěžujte si!

Kritika je jako domácí holubi - vždyse zase vrátí zpět.

Kritizovat je pošetilé.

I v knihách si člověk kupuje pomyslné splnění svých reálných i neuskutečněných snů. Na dobrých dílech je vidět vcítění do diváka.

Chvála je pohonem naší duše.

Chvalme poctivě a upřímně.

Buďte poctivě uznalí a nešetřte chválou.

Dějiny nám podávají tisíce příkladů o tom, jak je pošetilé lidi kritizovat.

Naši partneři raději vyprávějí o tom, co sami dokázali, než poslouchají nás o tom, co jsme dokázali my.

Nechte hovořit druhého.

Pachatel obviňuje kdekoho, jenom ne sebe.

Nechte druhého v domnění, že ta myšlenka je jeho.

Odsuzovat dovede každý omezenec.

Někteří odborníci tvrdí, že se lidé mohou stát choromyslnými, aby nabyli pocitu důležitosti ve vysněné zemi šílenství, když jim byl odepřen v drsném světě reality.

Pochlebování je padělek. A jako falešné peníze vás případně dostane do potíží, pokud je podáte jinému.

Chápat lidi a odpouštět jim, k tomu je zapotřebí mít pevný charakter a schopnost se ovládat.

Všichni bez rozdílu, ať řezník, pekař nebo osoby korunované, všichni máme rádi lidi, kteří se nám obdivují.

Historie je plná nápadných příkladů kouzelné moci pochvaly.

Zajímejte se upřímně o lidi.

Nikdy nebudete mít nepříjemnosti, přiznáte-li si, že se můžete mýlit.

Než začnete kritizovat druhého, promluvte o svých chybách.

Buď za něco stojíme, nebo nestojíme, a zpravidla o tom rozhodujeme sami!

Výraz, v jaký odějete svou tvář, má větší význam než oděv, který máte na sobě.

Snadnější je vydělat milión dolarů než vytvořit nové ustálené rčení v angličtině.

Nejste-li chřestýšem, tedy jen a jedině proto, že vaši rodiče nebyli chřestýši.

Tři čtvrtiny lidí, s nimiž se zítra setkáte, touží po sympatiích. Poskytněte jim je a budou vás mít rádi.

Působit na lidi můžete jen tehdy, hovoříte-li s nimi tak, jak to rádi slyší.

Mnozí celý život jen prodávají, aniž věc posoudí z hlediska zákazníka.

Konkrétní ocenění dává chvále v očích chválené osoby mnohem větší význam než všeobecné lichotky.

Podávejte své myšlenky napínavě.

Na chyby upozorňujte nepřímo.

Lidé jen zřídkakdy dosáhnout úspěchu, když je to, co dělají, nebaví.

Dovolávejte se ušlechtilých pohnutek.

Začněte s chválou a s upřímným uznáním.

Sebedůvěru si vypěstujete tím, že budete dělat právě to, z čeho máte strach.

O porozumění se snaží lidé moudří, snášenliví a výjimeční.

Upřímně se snažte dívat se na věci očima druhého.

Hleďte, aby druhý byl šťasten, může-li učinit, co si přejete.

Mějte ohled na přání a mínění druhého.

Pochvalte každé sebemenší zlepšení.

Nikdy nikomu neříkejte, že se mýlí.

Každá chyba se může nevyplatit a každá člověka mrzí.

Začínejte přátelsky.

Vyhrajete jen tehdy, když se nepřete.

Buďte pozornými posluchači. Mějte druhé k tomu, aby hovořili o sobě.

Pod sluncem je jen jeden způsob, jak se přít s nejlepším výsledkem, a to - nepřít se vůbec.

V devíti případech z desíti skončí spor tím, že obě strany jsou ještě pevněji přesvědčeny, že mají pravdu.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře