Chalíl Džibrán

0

Život je slabší než smrt a smrt je slabší než láska.

Život mraků životem loučení a životem sjednocení.

Život pramení zevnitř a z okolí nečerpá nic.

Život je slabší než smrt a smrt je slabší než láska.

Život pramení zevnitř a z okolí nečerpá nic.

Žena musí dříve ublížit, než vroucně miluje.

Zlato vede ke zlatu, to potom k neklidu a konečně k drtivému zoufalství.

Zlato vede ke zlatu, to potom k neklidu a konečně k drtivému zoufalství.

Země je moje vlast a lidstvo je moje rodina.

Bez utrpení by nevznikly ty nejsilnější duše. Ty nejsilnější osobnosti jsou cejchované jizvami.

Přátelství je sladká odpovědnost, nikdy ne prospěchářství.

Peníze jsou jako láska; pomalu a bolestivě zabíjí toho, kdo ji odmítá, avšak probouzí k životu toho, kdo jí zaměří k bližnímu.

Něha a laskavost nejsou známkami slabosti a zoufalství, ale projevy síly a odhodlání.

A stůjte při sobě, ale nestůjte vedle sebe příliš blízko; neboť pilíře chrámu mají mezi sebou rozestup. (O manželství)

Neboť láska vás nejen korunuje, ale take přibíjí na kříž. Láska dává jen sebe a bere jen ze sebe. Láska neovládá, ani nechce být ovládána. Neboť lásce postačuje láska.

Pochybnost v lásce je hřích.

Oddělil bůh od sebe ducha a vytvořil z něho Krásu.

Krása je něco, co přitahuje tvou duši a touží dávat a ne přijímat.

Hmotné statky člověka umrtví bez strázní; láska ho probouzí a oživuje bolest.

A nemyslete si, že lásce můžete určovat směr, protože láska, pokud jí stojíte za to, určí směr vám.

Milujete meče, které vás zasáhnou, a šípy, které touží po vaší hrudi. Neboť je vám útěchou být ranění a jste opojeni, jen když pijete svou vlastní krev.

Někteří z vás říkají, "Radost je větší nežli žal", a jiní zas říkají, "Ne, žal je větší."Ale já vám pravím, že je nemůžete od sebe oddělovat. Společně přicházejí, a když si jeden z nich sedne s vámi ke stolu, pak si buďte vědomi toho, že druhý spí pod vaší postelí.

Jedna hodina věnovaná hledání krásy a lásky má stejnou cenu jako sto let slávy, kterou dopřávají ustrašení slabí silným.

Bolest je hořký lektvar, s jehož pomocí lékař, skrývající se uvnitř vás, léčí vaše nemocné já.

Milujete-li, neměli byste říkat "Bůh je v mém srdci", ale raději říkejte "Já jsem v srdci Boha."

Myslíte si, že příroda obdařila vaše těla silou, aby je pak pokořila slabosti?

Cítíte-li žal, pohlédněte znovu do svého srdce a uvidíte, že vpravdě pláčete pro to, co bylo vaší radostí.

Moje slova jsou příliš neurčitá, neboť propast nedokáže porozumět písní hvězd.

Cítíte-li radost, pohlédněte do hlubin svého srdce a zjistíte, že právě to, co vám způsobuje žal, vám poskytuje i radost.

Mnohé své bolesti jste si zvolili vy sami.

Jen ten se vrátí na Věčnost, kdo jí hledá již na zemi.

Láska má takovou sílu, že přemůže i smrt; kouzlo, které porazí nepřítele.

Lásce nic nepatří, ale ani ona nikomu nepatří.

Život a smrt jedním jsou, tak jako jsou jedním řeka a moře.

Život má mnoho co říct.

Tak jako se musí rozlomit jádro ovoce, aby se jeho srdce mohlo vystavit slunci, tak i vy musíte poznat bolest.

Tento svět je tak malý vinou vaší nevědomosti a vašich tradic.

Ten, kdo si obléká morální zásady jen jako svůj sváteční šat, by měl být raději nahý.

Táže studna, z níž pochází váš smích, bývá často naplněna vašimi slzami.

Bůh dal vašim duším křídla k letu do království lásky a Svobody, proč si je sami při střihujete a plazíte se jako hmyz po zemském povrchu?

Láska nedává nic než jen sebe a nebere nic, co sama nemá.

Pravé štěstí nepochází zvenčí, nýbrž pramení ve svatyni života.

Odmítám ty, kteří považují tlachy za moudrost a ticho za neznalost.

Vaše bolest je rozlomením ulity, v níž se skrývá vaše pochopení.

Jsme otroci našich choutek.

Vaše radost je váš neskrývaný žal. (O radosti a žalu)

Za mou samotou je ještě jiná samota a tomu, kdo v ní sídlí, má samota připadá jako rušné tržiště a mé ticho jako změť zvuků.

Jsem básník, a pokud nemohu dávat, nechci ani přijímat.

Rád bych, abyste zvažovali své úsudky a své záliby, jako by to byli dva milovaní hosté ve vašem domě.

Jestliže vás nebaví lisovat vinné hrozny, pak vaše nechuť vmíchává do vína jed.

Jeden člověk svou nepřítomnosti učiní více dobra než mnoho lidí domnělou dobrotou.

Šakal a krtek, říká se, pijí ze stejné bystřiny kam chodí pít i lev.

Bohům jsou obětováni jen slabí.

Krása není potřebou, ale vzrušením a extází.

I když vás láska bude korunovat, zároveň vás i ukřižuje.

Ten kdo pomáhá zlosynovi, je sám zlosynem.

Andělské zpěvy nedolehnout do vašich uší ucpaných ztvrdlým nánosem krutých a hloupých pravidel.

Vlastní svědomí je mi žalobcem, jsem-li nevinen, zbaví mě obvinění a ochrání mě, avšak jsem-li zločincem, zbaví mne života.

Váš rozum a vaše vášeň jsou kormidlem a plachtou vaší, po moři se plavící duše.

Špatné znamení pro jednoho je dobrým znamením pro druhého.

Nedokážete-li pracovat s láskou, ale jen s nechutí, pak je lepší, abyste zanechali práce a sedli si k bráně chrámu a brali almužny od těch, kteří pracují s radostí.

Střízlivost vymazala to, co vymalovalo opojení.

Když vás křídla lásky obestřou, nebraňte se jim, přestože meč skrytý v jejich perutích vás možná poraní.

Když pracujete s láskou, poutáte sebe k sobě samému a k ostatním lidem a k Bohu.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře