Bram Stoker

0

Život je třeba vlastně čekání na něco úplně jinýho, než co jsme dělali, a smrt je možná to jediný, nač mužem mít spoleh.

Zrcadlo, odporná cetka lidské marnivosti!

I zoufalství má své klidné chvíle.

Některé dívky jsou tak marnivé!

Městští lidé se prostě nedokáží vžít do pocitů lovce.

Cizinec v cizí zemi je nikdo; lidé ho neznají — a neznat znamená nemít zájem.

U sobeckých lidí je opatrnost spolehlivým brněním jak pro jejich nepřátele, tak pro ně samotné.

Dokud je ženské srdce volné, může muž doufat.

Voda spí a nepřítel nezná spánek.

Ženy nejsou bohužel vždycky tak upřímné, jak by měly být.

Pohled na družičky naplňuje radostí oči, jež čekají na příchod nevěsty; když se však nevěsta blíží, pak oči naplněné slzami již nevnímají světlo družiček.

Bůh stvořený lidskou ješitností nevidí rozdíl mezi orlem a vrabcem.

Muži jsou rádi, jestli ženy, tedy jejich manželky, jsou stejně upřímné jako oni.

I když sympatie nedokáží změnit fakta, přece jen mohou dopomoci, aby se dala lépe unést.

Každý, komu noc přináší utrpení, ví, jak sladké a drahé je lidskému srdci a zraku jitro.

Některý lidi si totiž myslí, že jim může patřit všecinko na světě.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře