Bernard Bolzano

0

Šťasten být a jiné blažit jest úkol člověka.

Dá-li se po právu době naší vytýkati nějaká chyba, jest to jistě sobectví; a možno-li říci o některé chybě, že otupuje znenáhla mravní cit v člověku a působí, že proměňuje člověka až k nepoznání, možno to říci opět o sobectví.

Pravá veselost nejen nevadí důstojnosti lidské, ale je i podstatnou podmínkou její dokonalosti.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře