Antonín Zápotocký

0

Malý Ježíšek, ležící ve chlévě na slámě vedle volka a oslíka, to byl symbol starých Vánoc.

Většina z těch (turistů z Rakouska a západního Německa), kdož k nám přijíždějí, je překvapena životem, který u nás je.

Dík důsledné mírové politice Sovětského svazu, dík pevnému odhodlání kubánského lidu, všech mírových sil bylo válce zabráněno.

V podobě umělých družic učinilo lidstvo první krok k proniknutí do vesmíru.

Nic si z toho, pane redaktore, nedělejte. My víme, že jste pořádný člověk. Ale to víte, rozkaz je rozkaz a postup je postup. Každý hájíme to své.

Plán byl plněn vcelku rovnoměrně. Za malou chvíli v sálech a síních Pražského hradu zazní jásavý hlahol pionýrů.

Je možné, že z tohoto mého projevu budou na Západě dělat různé závěry a dokazovat, že nám to v zemědělství nejde.

Bylo-li zavedení jednotného trhu uvítáno všeobecným souhlasem, je nutno přiznat, že provedení měnové reformy nebylo věcí populární.

Ježíšek vyrostl a zestaral, narostly mu vousy a stává se z něho Děda Mráz.

V naší zemi již neexistuje vykořisťování, vytvořily se nové vztahy mezi lidmi založené na vzájemné soudružské spolupráci.

Jak víte, objevily se některé skeptické hlasy, které počaly tvrdit, že se u nás projevil jakýsi všeobecný úpadek národního hospodářství.

Dlouhou touhou neuvadneš, mladá v moji náruč padneš, celý svět se směje soudcům, jejich moudrost spěje k koncům....

Kapitalismus nutí pracující, aby své nároky a požadavky stále omezovali, uskrovňovali se a v době krise i hladověli. Za socialismu požadavky a nároky stále stoupají.

Teď, když máme již překotný vánoční shon za sebou, přiznejme si, že mnohé fronty před obchody nemusely být.

Dostal jsem v poslední době dopisy, zprávy z veřejných schůzí, kde se mluví i o tom, že prý životní úroveň u nás klesá.

Naše měna je pevná a měnová reforma nebude, všechno jsou to fámy, které šíří třídní nepřátelé.

Lid naší země uchopil pevně vládu do svých rukou. Není žádné síly a moci, která by mohla náš nezadržitelný vývoj k výstavbě socialismu zvrátit.

Bude třeba dát „zelenou“ iniciativě, samozřejmě v rámci možností, které dává plán, v rámci potřeb trhu.

Děda Mráz přijíždí k nám od východu a na cestu mu září také hvězdy, nejen jediná betlémská.

Štěstí a radost nepadají sami od sebe z nebe, o své štěstí a radost musí se lidé přičiňovat, musí pro jeho vybudování pracovat.

Slibme si, že ubráníme mír a zachováme tak na celé zemi pokoj a klid všem lidem dobré vůle!

Chceme svými výsledky na všech úsecích – od výroby až po vědu, kulturu, umění, uvědomění lidu – dokázat přednosti socialismu.

Na stupních pódia seděl nepatrný, nenápadný člověk a črtal na koleně poznámky na papír. To byl Lenin. Obyčejný člověk. Nic na něm nebylo nápadné.

Vítanou příležitostí pro protisovětskou propagandu byly události v Maďarsku.

Život není nutné jen žít, je třeba také užít. A cigarety, ty patří k lepší životní úrovni.

Naše měna je pevná a měnová reforma nebude, všechno jsou to fámy, které šíří třídní nepřátelé.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře