Alfred Jarry

0

Zlo je symetrickým a nutným odrazem dobra.

Soudobá věda se opírá o zásadu indukce: většina lidí viděla nějaký jev ponejvíc předcházet nějaký jiný nebo po něm následovat, a z toho usuzuje, že tomu tak bude vždycky.

Maják zvedá prst, aby zdálky ohlašoval místo bláha, pravdy a krásy.

Patafysika je věda o tom, co se přidává k metafysice buď v jejich mezích, nebo mimo ně, přesahující pak metafysiku do téže míry, jako ona sama přesahuje fysiku.

Vesmír je to, co zbude po vyloučení sebe.

Transcendentní Bůh je trigonální; transcendentní duše je theogonální, tudíž i právě tak trigonální.

Jiní blázni neustále opakovali, že jeden z nich je větší a zároveň menší, než je, a hlásali množství podobných nesmyslů, vydávajíce je za užitečné objevy.

Patafyzika je věda o pomyslných řešení, která pouhým náčrtům symbolicky přiznává vlastnosti věcí zahrnutí do jejich možností.

Každá věda se zabývá jen jevy obecnými.

Definice: Bůh je nejkratší spojnice nuly s nekonečnem.

Bůh je dotykový bod nuly a nekonečna.

Hmota je pouhý předpoklad a hledisko vyhovující smyslům davu.

Symbolicky se Bůh vyjadřuje trojúhelníkem, ale tři božské osoby nemají být považovány za jeho vrcholy ani strany.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře