Telepatie

0

Telepatie, tato přímá komunikace mezi jednou myslí a druhou bez pomoci pěti smyslů je celkem běžná zvláště mezi člověkem a zvířaty i v krizových situacích, kdy je obraz nebo vzkaz od osoby, která umírá nebo se nachází ve velkém nebezpečí, vnímán vzdáleným příbuzným nebo milovaným člověkem.

Telepatie

Termín v roce 1882 propagoval F. W. H. Myers. A první větší studie na toto téma - the Census of Hallucinations (Zkoumání halucinací) byla publikována v roce 1890. Pozdější práce sira Williama Barretta (1845-1926), sira Olivera Lodge, J. B. Rhinea a dalších posunuly realitu telepatie na vědeckou úroveň, ale otázky jak a proč zůstávají stále nejasné. Na konci padesátých let podal francouzský tisk zprávu o úspěšné telepatii mezi subjektem v ponorce amerického námořnictva Nautilus a styčným důstojníkem na břehu. Americké námořnictvo tuto zprávu popřelo, ale Sověti ji vzali natolik vážně, že publikovali svou vlastní zprávu o už předtím uskutečněných tajných výzkumech. Fyziolog, dr. Leonid Vasiljev v roce 1962 přiznal, že on i jiní zkoumali na hypnotizovaných subjektech tzv. "mentální radio" a přitom jim dávali příkazy telepaticky.
V jednom případě byla dokonce žena, která měla psychosomaticky paralyzovanou levou část těla, schopna pohybovat paralyzovanými končetinami, dostala-li od Vasiljeva příkaz telepaticky. Demonstrace se konala před pozorovateli. Žena měla pásku na očích, každý příkaz byl zapsán a ověřen před tím, než Vasiljev nebo jeho asistent vydali mentální příkaz.

Ruský biofyzik Jurij Kamensky (na Sibiři) a herec žurnalista Karl Nikolajev (v Moskvě) poskytli úžasný důkaz telepatické komunikace. Při jednom testu Nikolajev správně popsal šest předmětů, které by podány Kamenskému 2000 mil vzdálenému. Také identifikoval dvanáct z dvaceti Zenerových karet, jež byly Kamenskému ukázány. Nikolajev byl připojen na elektroencefalograf a dohlížející vědci přišli na to, že jakmile Kamenský začal vysílat obrazy, Nikolajevovy mozkové vlny se změnily. Vymysleli pro ně nápodobu Morseovy abecedy. Požádali Kamenského, aby si představil, že bojuje s Nikolajevem. Pokaždé, když to Kamenský udělal, Nikolajevovy mozkové vlny se změnily. Představy "zápasu" trvaly 45 sekund (čárka) nebo 15 sekund (tečka). Kamenský vysílal touto morseovkou ruské slovo mig (okamžik).

Jednoho rána v roce 1980 přišla na barcelonskou policejní stanici osmdesátiletá vdova Isabel Casasová a oznámila, že ji vyděsil sen, ve kterém viděla tvář svého souseda Rafaela Pereze, šestapadesátiletého šéfkuchaře, celou "zkroucenou strachem". Slyšela hlas, jenž říkal: "Chtějí nás zabít." Policie našla Pereze přivázaného v půdní mansardě činžovního domu, kde on i seňora Casasová bydleli. K šéfkuchařovi se vloupali dva muži, přinutili ho, aby podepsal 28 šeků na celé své úspory, spoutali ho a pohrozili mu, že jeho i seňoru Casasovou přijdou zabít, jen co si vyzvednou všechny peníze. Policie si na ně počkala a když se vrátili zpátky, oba muže uvěznila.

Když se nám dostane důkazů, je vskutku zvláštní že nás ani tak nezajímá existence telepatie, spíše se nám nechce jí uvěřit.

Mohlo by se vám líbit

Komentáře