Telepatie

Telepatie, tato přímá komunikace mezi jednou myslí a druhou bez pomoci pěti smyslů je celkem běžná zvláště mezi člověkem a zvířaty i v krizových situacích, kdy je obraz nebo vzkaz od osoby, která umírá nebo se nachází ve velkém nebezpečí, vnímán vzdáleným příbuzným nebo milovaným člověkem.

Telepatie

Termín v roce 1882 propagoval F. W. H. Myers. A první větší studie na toto téma - the Census of Hallucinations (Zkoumání halucinací) byla publikována v roce 1890. Pozdější práce sira Williama Barretta (1845-1926), sira Olivera Lodge, J. B. Rhinea a dalších posunuly realitu telepatie na vědeckou úroveň, ale otázky jak a proč zůstávají stále nejasné. Na konci padesátých let podal francouzský tisk zprávu o úspěšné telepatii mezi subjektem v ponorce amerického námořnictva Nautilus a styčným důstojníkem na břehu. Americké námořnictvo tuto zprávu popřelo, ale Sověti ji vzali natolik vážně, že publikovali svou vlastní zprávu o už předtím uskutečněných tajných výzkumech. Fyziolog, dr. Leonid Vasiljev v roce 1962 přiznal, že on i jiní zkoumali na hypnotizovaných subjektech tzv. "mentální radio" a přitom jim dávali příkazy telepaticky.
V jednom případě byla dokonce žena, která měla psychosomaticky paralyzovanou levou část těla, schopna pohybovat paralyzovanými končetinami, dostala-li od Vasiljeva příkaz telepaticky. Demonstrace se konala před pozorovateli. Žena měla pásku na očích, každý příkaz byl zapsán a ověřen před tím, než Vasiljev nebo jeho asistent vydali mentální příkaz.

Ruský biofyzik Jurij Kamensky (na Sibiři) a herec žurnalista Karl Nikolajev (v Moskvě) poskytli úžasný důkaz telepatické komunikace. Při jednom testu Nikolajev správně popsal šest předmětů, které by podány Kamenskému 2000 mil vzdálenému. Také identifikoval dvanáct z dvaceti Zenerových karet, jež byly Kamenskému ukázány. Nikolajev byl připojen na elektroencefalograf a dohlížející vědci přišli na to, že jakmile Kamenský začal vysílat obrazy, Nikolajevovy mozkové vlny se změnily. Vymysleli pro ně nápodobu Morseovy abecedy. Požádali Kamenského, aby si představil, že bojuje s Nikolajevem. Pokaždé, když to Kamenský udělal, Nikolajevovy mozkové vlny se změnily. Představy "zápasu" trvaly 45 sekund (čárka) nebo 15 sekund (tečka). Kamenský vysílal touto morseovkou ruské slovo mig (okamžik).

Jednoho rána v roce 1980 přišla na barcelonskou policejní stanici osmdesátiletá vdova Isabel Casasová a oznámila, že ji vyděsil sen, ve kterém viděla tvář svého souseda Rafaela Pereze, šestapadesátiletého šéfkuchaře, celou "zkroucenou strachem". Slyšela hlas, jenž říkal: "Chtějí nás zabít." Policie našla Pereze přivázaného v půdní mansardě činžovního domu, kde on i seňora Casasová bydleli. K šéfkuchařovi se vloupali dva muži, přinutili ho, aby podepsal 28 šeků na celé své úspory, spoutali ho a pohrozili mu, že jeho i seňoru Casasovou přijdou zabít, jen co si vyzvednou všechny peníze. Policie si na ně počkala a když se vrátili zpátky, oba muže uvěznila.

Když se nám dostane důkazů, je vskutku zvláštní že nás ani tak nezajímá existence telepatie, spíše se nám nechce jí uvěřit.
Komentáře: Telepatie